• +48 502 21 31 22

Pandemia uwypukliła konieczność zmian w urzędach pracy

Trwają prekonsultacje projektu ustawy o wspieraniu zatrudnienia, którego głównym celem jest dostosowanie usług publicznych służb zatrudnienia do zmieniającego się rynku pracy.

Pandemia uwypukliła konieczność zmian w urzędach pracy

Z miesiąca na miesiąc poprawia się aktualna sytuacja na rynku pracy, także dzięki szybkim działaniom podjętym przez rząd oraz urzędy pracy. Pandemia pokazała dynamiczne zmiany w rynku pracy, które wymagają również zmian systemowych w funkcjonowaniu urzędów. Powinny one zostać unowocześnione i pozbawione zbędnej biurokracji.

W tym celu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzone są prace, które pozwolą na głęboką zmianę systemu publicznych służb zatrudnienia. 

Jak mówi wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek urzędy pracy powinny przestać być kojarzone z bezrobociem, a zacząć być kojarzone z aktywizacją zawodową i pracą, gdyż w tym celu zostały powołane. Skuteczna aktywizacja osób bezrobotnych powinna opierać się na dobrze zaprojektowanych formach wsparcia. W planowanej reformie urzędów pracy znajdują się rozwiązania, które mają na celu skuteczną aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Dzięki nowoczesnym instrumentom rynku pracy, publiczne służby zatrudnienia będą mogły sprawnie i efektywnie pomagać osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, a to oznacza więcej osób aktywnych zawodowo.

Część  dotychczasowych instrumentów rynku pracy, które sprawdziły się w aktywizacji, zostawiamy bądź modyfikujemy. Chcemy również wprowadzić nowe formy wsparcia, które będą odpowiadały na potrzeby osób bezrobotnych, ale też korespondowały ze zmieniającymi się wymaganiami rynku pracy,  tak aby działania aktywizacyjne były jeszcze bardziej skuteczne- dodaje dyrektor departamentu Rynku Pracy w MRPiT Ewa Flaszyńska

Zmiany w ustawie

Zmiany przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczą cyfryzacji procesów obsługi klientów, a także usprawnienia efektywności działań urzędów pracy oraz zmniejszenie biurokracji. Celem jest również aktywizacja osób biernych zawodowo oraz uproszczenie przepisów i warunków nabywania statusu bezrobotnego. 

Projekt ustawy zakłada zmianę form wsparcia kierowanych do osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Planowana reforma zakłada wprowadzanie nowych rozwiązań np. zlecanie działań reintegracji społecznej długotrwale bezrobotnych, zmodyfikowanie niektórych form pomocy np. poprzez rozszerzenie dostępności bonu na zasiedlenie dla wszystkich bezrobotnych oraz rezygnację z niektórych rozwiązań np. z Programu Aktywizacja i Integracja. 

/MRPiR, oprac. d/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka