• +48 502 21 31 22

Kogo nie potrzebuje rynek pracy? Barometr Ofert Pracy

Projekt: Rynek pracy, depopulacja, edukacja

Wystąpienie pandemii koronawirusa spowodowało, że niektóre zawody znikają z rynku pracy. Zaś na inne jest zwiększone zapotrzebowanie.

Pandemia przyczyniła się do zmian na rynku pracy. Sektory, które ulegają rozwojowi i w których niezbędni są specjaliści szybciej wracają na właściwe tory. W obliczu pandemii 35 proc. firm decyduje się na przyspieszenie decyzji o cyfryzacji i automatyzacji, zaś z tą decyzją wstrzymuje się 17 proc. W przypadku Polski proporcje te różnią się nieco mniej- 27 proc. przyspiesza tą decyzję, zaś 21 proc. póki co się wstrzymuje.

Sceptycznie wobec automatyzacji

Raport Manpower Group „Rewolucja umiejętności” wskazuje że Polacy w większości analizowanych sektorów wstrzymują się z decyzją o automatyzacji. Wyjątkiem jest sektor produkcji przemysłowej, gdzie to tempo ma zostać przyspieszone.

Raport ukazał również w jaki sposób automatyzacja zmieni zatrudnienie w firmach poprzez określenie procentowej prognozy netto, będącej różnicą między odsetkiem firm planujących wzrost zatrudnienia, a tymi którzy prognozują redukcję etatów w wyniku automatyzacji.

W 2018 roku przedsiębiorstwa z branży administracji odnotowały wynik -9 proc, a obecnie wynik wynosi +6 proc., finanse i księgowość w 2018 roku -4, zaś obecnie 0, w HR w 2018 roku wyniosło -3, zaś 0 obecnie, IT w 2018 roku +5 proc, obecnie zaś +25 proc, natomiast w przypadku produkcji i wytwarzania +7 w 2018 r., zaś + 27 proc. teraz.

Twarde kompetencje ważniejsze niż miękkie?

Ewolucji ulegają również kompetencje miękkie i twarde pracowników. Przejście na pracę zdalną uwypukliło znaczenie takich umiejętności miękkich jak współpraca i praca zespołowa.

Aż 34 proc. pracodawców stwierdza, iż ma trudności z wyszkoleniem pożądanych umiejętności technicznych u pracowników, zaś 36 proc. twierdzi iż jeszcze trudniej nauczyć ich potrzebnych umiejętności miękkich.

Kandydatów można podzielić na tych, którzy mają wysoką i niską ocenę. W pierwszej grupie pracowników o wysokiej ocenie znajdują się osoby które stawiają sobie wyzwania by rozwinąć nowe umiejętności, mają duży potencjał poznawczy i szybko przetwarzają nowe informacje. Zaletą jest również przyjmowanie większej odpowiedzialności zanim zdobędą wymagane umiejętności oraz wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne. Niską ocenę mają pracownicy, którzy czekają na wyznaczenie zadań, mają gorsze zdolności poznawcze i trudności w komunikacji.

Według najnowszego Barometru zawodów deficytowe zawody dotyczą posiadania twardych kwalifikacji. Mimo konieczności rozwoju umiejętności miękkich i przekwalifikowania się rynek pracy wskazuje, że obecnie niezbędne są również umiejętności twarde.

Barometr zawodów

Deficyt od 2015 roku wg Barometru Zawodów utrzymuje się w sześciu zawodach branży budowlanej- dekarze i blacharze budowlani, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie oraz ogólni robotnicy budowlani.

W branży produkcyjnej poszukiwani są robotnicy obróbki drewna i stolarze, spawacze, krawcy oraz ślusarze.

Jeżeli chodzi o zawody nadwyżkowe, na tym biegunie znajdują się ekonomiści. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę miasta wojewódzkie to w nadwyżce występują również filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy oraz pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej.

W 2021 roku nie pojawią się znaczne nadwyżki pracowników. Sytuacja na rynku pracy ulegnie pogorszeniu, ale nadal rynek powinien pozostać na tyle chłonny by chętne do pracy osoby mogły znaleźć zatrudnienie. Podobnie jak w poprzednich latach największych trudności w poszukiwaniu pracy mogą spodziewać się ekonomiści.

Przybyło ofert pracy

Opublikowano, przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wyniki najnowszego Barometru Ofert Prac. Badanie pokazuje, iż w kwietniu nieznacznie wzrosła ilość ofert pracy.

Mogło przyczynić się do tego coraz szybsze tempo szczepienia społeczeństwa i ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii.

Barometr Ofert Pracy wskazuje że w kwietniu bieżącego roku największy wzrost liczby internetowych ofert zatrudnienia odnotowano w takich województwach jak opolskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie oraz lubuskie. Znacznie mniej było ich w województwie małopolskim, wielkopolskim i śląskim. Lepiej w skali miesiąca wypadły województwa o niższej liczbie odnotowanych zakażeń, zaś gorzej te które odnotowały największą liczbę potwierdzonych zakażeń.

Liczba ofert pracy skierowanych do osób z wykształceniem w naukach społecznych i prawnych była niższa w kwietniu niż w poprzednim miesiącu. W największym stopniu spadki wystąpiły w działach związanych z obsługą klienta oraz zasobach ludzkich, a także wśród prawników. Najwięcej ofert przybyło w grupie zawodów związanych z grafiką, sektorze publicznym oraz kontrolą jakości.

Wśród ofert skierowanych dla zawodów związanych z naukami ścisłymi i inżynieryjnymi w kwietniu widoczny był wzrost dla połowy obserwowanych kategorii. Najwięcej ofert pracy odnotowano w branży budowlanej, e-commerce oraz dla inżynierów. Od początku pandemii popyt na pracę w e-commerce stale rośnie.

/oprac. d/

fot. freepik.com

Podobe artykuły

Wyszukiwarka