• +48 502 21 31 22

Spadło bezrobocie w Polsce- kwietniowe dane szacunkowe

Projekt: Rynek pracy, depopulacja, edukacja

Jak oszacowało MRPiT stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu bieżącego roku wyniosła 6,3 proc.. Oznacza to spadek o 0,1 p. proc w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Kwiecień bieżącego roku jest drugim miesiącem w którym liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy zmniejszyła się.

Pandemia i związane z nią obostrzenia nie spowodowały w polskiej gospodarce tak drastycznych zmian jak zapowiadano wiosną ubiegłego roku. Jak twierdzi wiceminister Iwona Michałek, dość dobra sytuacja na rynku pracy jest efektem działań, jakie zostały wprowadzone by chronić miejsca pracy.

Powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy do końca kwietnia przyznały wsparcie dla 7,3 mln miejsc pracy.

Ze wstępnych danych MRPiT wynika, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w kwietniu br. wyniosła 1 053,3 tys. osób. Liczba ta spadła o 25,1 tys. osób (o 2,3%) w porównaniu do końca marca.

Najwyższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w województwie warmińsko mazurskim (10,1%), najniższą zaś w województwie wielkopolskim (3,7%).

W województwie śląskim wyniosła ona 5%.

W kwietniu bieżącego roku według wstępnych danych pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 107,4 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Jest to o 10,5 tys. mniej (8.9 %) niż w marcu br. i o 49,2 tys. (84,4%) więcej niż w kwietniu ubiegłego roku.

Polska w marcu bieżącego roku, trzeci miesiąc z rzędu była krajem o najniższej w Unii Europejskiej stopie bezrobocia, liczonej wg definicji przyjętej przez Eurostat. Wyniosła ona 3,1% podczas gdy w Unii Europejskiej wyniosła 7,3%, zaś w strefie euro 8,1%.

fot. pixabay 

/oprac. d, MRPiT/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka