• +48 502 21 31 22

Prawo do wypoczynku dla samozatrudnionych - projekt trafi do sejmu

Senat wniósł projekt noweli ustawy Prawo Przedsiębiorców wprowadzający ulgę na wypoczynek dla samozatrudnionych. Projekt został skierowany do sejmu.

Prawo do wypoczynku dla samozatrudnionych - projekt trafi do sejmu

Przez grupę senatorów został wniesiony projekt noweli ustawy Prawo Przedsiębiorców. Projekt przewiduje wprowadzenie ulgi na wypoczynek dla samozatrudnionych.

Nowelizacja ustawy Prawo przedsiębiorców

Nowelizacja przewiduje tzw. ulgę na wypoczynek dla samozatrudnionych, czyli ulgę w postaci obniżenia o 50 proc. składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne z tytułu realizacji prawa do wypoczynku w jednym z wybranych miesięcy w danym roku kalendarzowym.

W obecnym stanie prawnym brak regulacji dotyczącej prawa do wypoczynku dla zatrudnionych. Konstytucja tylko pracownikom przyznaje prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych urlopów.

Jak zaznaczył przedstawiciel wnioskodawców Krzysztof Kwiatkowski, pracownicy często zmuszani są przez pracodawców do przejścia na samozatrudnienie, a proponowana ulga umożliwi samozatrudnionym redukcję kosztów w czasie urlopu.

Warunki które należy spełnić

Prawo do skorzystania z ulgi, zgodnie z senackim projektem, będą mieli samozatrudnieni prowadzący działalność gospodarczą w sposób ciągły przez okres przekraczający pół roku. Zaś przychód z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc zgłoszenia do ZUS chęci skorzystania z ulgi nie może przekroczyć 60 tys. złotych. Przedsiębiorcy, którzy opłacają składki KRUS, nie będą mogli skorzystać z ulgi.

Celem skorzystania z ulgi konieczne będzie zgłoszenie takiego zamiaru do 10. dnia miesiąca poprzedzającego ten, w którym samozatrudniony chce z tej ulgi skorzystać.

Składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne do pełnej wysokości finansować będzie budżet państwa za pośrednictwem ZUS. Szacuje się że z ulgi mogłoby skorzystać nawet 1,2 mln samozatrudnionych, co wiązałoby się z wydatkiem z budżetu państwa na poziomie ok. 320 mln zł.

Projekt obecnie zostanie skierowany do Sejmu. Przepisy miałyby wejść w życie po 6 miesiącach od ich ogłoszenia. Za przyjęciem ustawy wypowiedziało się 52 senatorów, przeciw natomiast 48.

fot. freepik.com

/oprac. d, źródło:biznes.interia.pl/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka