• +48 502 21 31 22

Wartościowe zawody w 2021 roku - prognoza zapotrzebowania

Projekt: Rynek pracy, depopulacja, edukacja

Po raz trzeci Minister Edukacji i Nauki ogłosił w formie obwieszczenia prognozę zapotrzebowania na pracowników o określonych zawodach na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. W 2021 roku na tej liście po raz pierwszy pojawił się dekarz, technik dekarstwa, technik robotyk i monter nawierzchni kolejowych.

Do 1 lutego rokrocznie Ministerstwo Edukacji i Nauki w drodze obwieszczenia ogłasza prognozę zapotrzebowania na rynku pracy. Obwieszczenie ogłoszone jest w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” i oprócz zapotrzebowania na krajowym rynku pracy, zawiera również wykaz potrzebnych zawodów w konkretnych województwach.

Celem takiej prognozy jest określenie jak powinna kształtować się oferta szkolnictwa branżowego w kontekście potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. W ten sposób jest również podzielona prognoza, na część krajową i wojewódzką. Określa ona zapotrzebowanie na zawody w kolejności alfabetycznej.

Prognoza krajowa

Prognoza krajowa zawiera wykaz 28 zawodów, które ze względu na rozwój państwa są szczególnie potrzebne na rynku pracy. Zawody o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa w kolejności alfabetycznej to: dekarz, elektromechanik, elektronik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, monter nawierzchni kolejowej, murarz-tynkarz, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik dekarstwa, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektronik, technik elektryk, technik energetyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik programista, technik robotyk, technik spawalnictwa, technik transportu kolejowego.

W 2021 roku na tej liście pierwszy raz pojawiły się 4 zawody: dekarz, technik dekarstwa, technik robotyk oraz monter nawierzchni kolejowej.

Prognoza dla województwa śląskiego

W części wojewódzkiej prognoza zawiera alfabetyczny wykaz zawodów o istotnym lub umiarkowanym zapotrzebowaniu na wojewódzkim rynku pracy.

W województwie śląskim istotne zapotrzebowanie obejmuje m. in. niniejsze zawody : automatyk, betoniarz-zbrojarz, blacharz, blacharz samochodowy, cieśla, cukiernik, dekarz, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektronik, elektryk, górnik eksploatacji podziemnej, kierowca mechanik, krawiec, kucharz, lakiernik samochodowy, magazynier-logistyk, mechanik pojazdów kolejowych, samochodowych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, modelarz odlewniczy, murarz-tynkarz, opiekun medyczny, osoby starszej, opiekunka dziecięca, technik analityk, technik elektroradiolog, technik elektryk itd.

Pełny wykaz prognozowanego zapotrzebowania na zawody o istotnym i umiarkowanym zapotrzebowaniu z podziałem na województwa zawiera załącznik do obwieszczenia dostępny jest w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.

Każdego roku ministerstwo publikuje w formie obwieszczenia prognozę zapotrzebowania na pracowników w określonych zawodach na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Pierwszy raz tego typu prognoza opublikowana została w 2019 roku. Jej celem jest wspieranie adekwatnego kształcenia zawodowego, a tym samym przeciwdziałanie bezrobociu absolwentów szkół zawodowych w Polsce.

Prognoza powstaje na podstawie danych Instytutu Badań Edukacyjnych opracowanych w szczególności na podstawie statystyki publicznej (Główny Urząd Statystyczny), danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Systemu Informacji Oświatowej. Znaczną rolę mają również opinie rad sektorowych do spraw kompetencji oraz Rady Programowej do spraw kompetencji a także ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego.

Prognoza zapotrzebowania na poszczególne zawody na krajowym rynku pracy jest brana pod uwagę w kontekście podziału subwencji. Dzięki znowelizowanym przepisom prawa oświatowego samorządy na 2022 rok otrzymają zwiększoną subwencję oświatową na szkoły, które kształcą w zawodach na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie. Dzięki ogłoszonej prognozie szkoły i organy prowadzące mogą zdecydować o zawodach uruchamianych w nowym roku szkolnym 2021/2022.

/MEiN, oprac. d/

fot. Freepik.com

Podobe artykuły

Wyszukiwarka