• +48 502 21 31 22

Trzy projekty z Wodzisławia Śląskiego w konkursie PPP

Branża: Urzędy miast i gmin, sołectwa, starostwa powiatowe;    Projekt: Środowisko, jakość życia, ekologia

Miasto Wodzisław Śląski zgłosiło trzy przedsięwzięcia do konkursu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na nowe projekty infrastrukturalne w formule PPP.

Artykuł opracowany przez:

Urząd Miasta Wodzisław Śląski

Wodzisław Śląski - Północna Brama Polski

Firma działa w branżach:
Administracja

Projekty, zgłoszone przez miasto to budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście, zagospodarowanie terenu Ośrodka Rekreacyjnego Balaton i Wodzisławski System Gospodarki Odpadami.

Jeżeli zostaną one zaakceptowane miasto uzyska bezpłatne kompleksowe doradztwo prawne, techniczne, ekonomiczno-finansowe na etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór partnera prywatnego, aż do zawarcia umowy o PPP oraz przeprowadzenie zamknięcia finansowego. Doradztwo zostanie sfinansowane w całości przez organizatora konkursu i może zostać udzielone do 30 grudnia 2023 roku.

Projekty w konkursie PPP Wodzisław Śląski zgłosił w trzech kategoriach: EkoBudynki, Przyjazne otoczenie i Zielone inwestycje. W każdej z tych kategorii promowane są rozwiązania przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz poprawy klimatu.

Mieszkania wielorodzinne

W kategorii EkoBudynki miasto zaplanowało projekt PPP pod nazwą Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Wodzisławiu Śląskim. Dotyczy on opracowania dokumentacji i wykonania robót budowlanych polegających na budowie na działce przy ul. Batorego dwóch nieruchomości z zagospodarowaniem oraz zarządzania nimi. Budynki te miałyby 50-60 lokali jedno- dwu- i trzypokojowych przeznaczonych na wynajem z możliwością dojścia do własności. Eko-budynki zostałyby podłączone do sieci PEC i co więcej mogłyby wykorzystywać inne ekologiczne metody ogrzewania jak np. fotowoltaike.

Przyjazne otoczenie Balatonu

W kategorii przyjazne otoczenie miasto zgłosiło projekt zagospodarowania terenu Ośrodka Rekreacyjnego Balaton. Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększone wykorzystanie obiektu oraz zwiększony ruch turystyczny, a także stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia i poprawy jakości życia mieszkańców Wodzisławia Śląskiego. Planowane są: rozbudowa ośrodka wraz z oczyszczeniem zbiornika wodnego metodą biologiczną. W planach jest budowa m.in. pomieszczeń do obsługi ośrodka, małej gastronomii, magazynów czy boisk do siatkówki plażowej, parkingu dla rowerów, placu zabaw, strefy workoutu, pomostów rekreacyjnych, deptaku, kręgu ogniskowego z tarasem widokowym, małej architektury itd. oraz stworzenie bazy noclegowej i/lub gastronomicznej.

Gospodarka odpadami

W kategorii Zielonych inwestycji znalazł się planowany do realizacji projekt Wodzisławski System Gospodarki Odpadami. Jego głównym założeniem jest budowa Wytwórni Paliwa Alternatywnego (RDF) oraz modernizacja ciepłowni miejskiej na elektrociepłowne z termicznym przekształcaniem wyodrębnionej frakcji odpadów RDF ma energię elektryczną oraz ciepło na potrzeby mieszkaniowe powiatu wodzisławskiego. Przedsięwzięcie ma stosunkowe niskie koszty inwestycji, a jest pełne korzyści zarówno ekologicznych, jak i społecznych oraz gospodarczych. W projekt w którym partnerami publicznymi poza Wodzisławiem Śląskim miałyby być też inne gminy powiatu wodzisławskiego, ma zaangażować się także PGNiG. Inwestycja miałaby być zlokalizowana na nieużywanej miejskiej działce przy ulicy Marklowickiej w pobliżu PSZOK.

O tym, czy Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wesprze zaplanowane przez Wodzisław Śląski projekty będzie wiadomo w połowie grudnia.

fot. wodzislaw-slaski.pl/Fotobalans

/źródło: UM Wodzisław Śląski, oprac. d/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka