• +48 502 21 31 22

Kasy online dla gastronomii od przyszłego roku

Branża: Kasy fiskalne;    Projekt: Gospodarka

Od 1 stycznia 2021 roku branża HoReCa ma obowiązek zaopatrzenia się w kasę fiskalną. Co trzeba wiedzieć?

Artykuł opracowany przez:

CENTRUM KAS FISKALNYCH Ireneusz Burek

urządzenia fiskalne i niefiskalne, oprogramowanie dla firm

Firma działa w branżach:
Kasy fiskalne

Kasy fiskalne online dla branży HoReCa będą obowiązkowe od 1 stycznia 2021 roku. Dotyczy to gastronomii - od restauracji po catering, a także sezonowo otwartych hoteli.

Jak to działa?

Kasa fiskalna online umożliwia przesył danych z kasy do Centralnego Repozytorium Kas, które jest prowadzone przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wśród gromadzonych danych są m.in. paragony fiskalne, raporty dobowe i miesięczne czy informacje o przeglądach okresowych. Co wazne dla nabywców towarów i usług - dane są animowe.

Przy zakupie kasy online do restauracji, cateringu lub hotelu przysługuje ulga na kasę o wartości 90% ceny netto zakupu urządzenia, ale kwota ta nie może być wyższa niż 700 zł. Dotyczy to tych podatników, którzy kasę fiskalną kupują po raz pierwszy lub są objęci obowiązkiem jej posiadania. Ważne jest, aby kasę fiskalną online kupić w obowiązującym terminie, w przypadku spóźnienia nie będzie można skorzystać z ulgi.

Obowiązki posiadacza kasy online 

Właściciel kasy online ma obowiązek połączenia z internetem, aby w ten sposób sprzęt połączył się z Centralnym Repozytorium Kas. Dane są przesyłane co 2 godziny, możliwe są jednak zmiany w harmonogramie, o czym repozytorium nie musi informować podatnika. Wśród kolejnych obowiązków jest fiskalizacja kasy, której dokonuje serwisant, u którego kupiono kasę. Dokonuje on zgłoszenia kasy do Urzędu Skarbowego, przekazując jednocześnie dane podatnika. Z Repozytorium zostaje przesyłany numer ewidencyjny kasy, który będzie zapisany w pamięci fiskalnej i chronionej kasy wraz z NIP-em podatnika. Po fiskalizacji nie ma już obowiązku zgłaszania kasy do Urzędu Skarbowego – dokonuje się to w momencie połączenia z Centralnym Repozytorium Kas. Następnym obowiązkiem są cykliczne przeglądy techniczne kasy fiskalnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kasa powinna przejść obowiązkowy przegląd techniczny co 2 lata. Właściciel kasy fiskalnej online musi pamiętać także o raportach dobowych i miesięcznych. Ten pierwszy należy wykonać na koniec dnia pracy, drugi po zakończeniu miesiąca, w którym odbywała się sprzedaż - najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca. W kasach online nie ma obowiązku archiwizacji danych. Są one przesyłane o Centralnego Repozytorium Ka niemalże w czasie rzeczywistym.

Fot. Freepik.com

 

Podobe artykuły

Wyszukiwarka