• +48 502 21 31 22

PFR sprawdzi wykorzystanie subwencji udzielonych w ramach tarczy. Kontrole we wrześniu

Branża: Usługi rachunkowe, księgowe, kadr, płac, BHP;    Projekt: Finanse

Polski Fundusz Rozwoju udzielił subwencji na ponad 60 miliardów złotych. Z takiej pomocy skorzystało prawie 350 tysięcy podmiotów z sektora MŚP. Teraz przyszedł czas na kontrolę.

Artykuł opracowany przez:

BIURO RACHUNKOWE Swoboda Sp. z o. o.

kompleksowa obsługa w zakresie rachunkowości

Firma działa w branżach:
Usługi rachunkowe, księgowe, kadr, płac, BHP

Środki zostały przyznane w oparciu o oświadczenia przedsiębiorców, teraz zostanie sprawdzona ich zgodność ze stanem faktycznym. Skontrolowane zostaną dane wykazane przez przedsiębiorców w zakresie spadku przychodów, liczby zatrudnionych osób czy innych informacji kluczowych do obliczenia wysokości subwencji. PFR sprawdzi również, czy wydatki z subwencji były zgodne z regulaminem i zawartą umową. W kontroli pomóc ma specjalny algorytm, który wkaże najbardziej podejrzane firmy.

Jak będzie wyglądała kontrola? System porówna dane wykazane w zakresie spadku przychodów z plikami JPK i innymi krajowymi bazami. W ten sposób będzie można zweryfikować, czy przedsiębiorca nie wprowadził złych danych, składając wniosek o wsparcie. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych umożliwi sprawdzenie faktycznych powiązań i struktury zatrudnienia w firmie, bowiem aby skorzystać z pomocy należało złożyć oświadczenie o powiązaniach kapitałowych.

Rachunki do kontroli

Przyznane subwencje mogły być wykorzystane w ściśle określony sposób. Jak stanowi regulamin, subwencja mogła pokryć koszty prowadzonej działalności gospodarczej, w tym wynagrodzeń pracowników, koszty zakupu towarów i materiałów, koszty usług obcych, bieżące koszty obsługi finansowania zewnętrznego, koszty najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkie należności o charakterze publicznoprawnym, zakup urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Nie więcej niż 25% subwencji przedsiębiorcy mogli przeznaczyć na przedwczesną spłatę kredytów. Na co nie można było przeznaczyć subwencji? Na przejęcie innego podmitu czy wypłaty dla właściciela i wspólników. Teraz PFR skontroluje faktury, przelewy i rachunki. Jeśli zostanie stwierdzone nieprawidłowe wykorzystanie dotacji przedsiębiorca musi liczyć się z konsekwencjami. Jeśli doszło do złożenia fałszywych oświadczeń, PFR może wydać decyzję, zgodnie z którą przedsiębiorca będzie musiał zwrócić całość subwencji z tarczy finansowej.

 

Fot. Freepik.com

Podobe artykuły

Wyszukiwarka