• +48 502 21 31 22

PUP Racibórz: Firmy otrzymały już prawie 23 mln zł

Projekt: Praca

W ramach tarczy antykryzysowej raciborski urząd pracy rozpatruje wnioski m.in. na niskooprocentowane pożyczki dla pracodawców i przedsiębiorców oraz dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i prowadzenia działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu w ramach tarczy antykryzysowej wypłacił już 15 060 000,00 zł na niskooprocentowane pożyczki dla pracodawców i przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Rozpatrzono pozytywnie 3012 wniosków.

Ponadto realizowane są wnioski na pozostałe działania z pakietu atykryzysowego takie jak:
- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców – rozpatrzono pozytywnie 342 wnioski o dofinansowanie na kwotę 6 792 467,00 zł,
- dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych – rozpatrzono pozytywnie 454 wnioski na kwotę 912 340,00 zł.
- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych – rozpatrzono pozytywnie 3 wnioski na kwotę 25 435,00 zł.

Łączna kwota wsparcia dla firm na dzień 3 czerwca wynosi 22 790 242,00 zł.

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań w ramach tarczy antykryzysowej są nielimitowane i nabór wniosków jest prowadzony w sposób ciągły. Wszystkie wnioski są realizowane na bieżąco i w dalszym ciągu można starać się o pożyczkę i dofinansowanie do wynagrodzeń. Szczegółowe informację nt. możliwości pozyskania środkópw w ramach tarczy antykryzysowej dostępne na raciborz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Podobe artykuły

Wyszukiwarka