• +48 502 21 31 22

Zmiany w udogodnieniach dla przedsiębiorców

Branża: Administracja obiektów użyteczności publicznej;    Projekt: Rynek pracy, depopulacja, edukacja

15 kwietnia Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca podjął zarządzenie w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych.

Artykuł opracowany przez:

Urząd Miasta Wodzisław Śląski

Wodzisław Śląski - Północna Brama Polski

Firma działa w branżach:
Administracja

Odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych następuje w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu przez obecną sytuację związaną z koronawirusem. Stanowi pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

By uzyskać pomoc przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia wniosku, formularza oraz oświadczenia o pogarszającej się płynności finansowej w firmie.

Odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych nie obejmuje pozostałych opłat eksploatacyjnych, związanych z korzystaniem z najmu i dzierżawy.

Komplet powyższych dokumentów należy złożyć w Urzędzie Miasta, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub w formie dokumentu podpisanego elektronicznym podpisem zaufanym lub kwalifikowanym. Należy również przesłać skan dokumentów, na adres: [email protected]

Treść zarządzenia oraz niezbędne załączniki dostępne są poniżej:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego,

wniosek,

formularz.

Podobe artykuły

Wyszukiwarka