• +48 502 21 31 22

Najstarsza instytucja upowszechniania kultury w mieście Wodzisław Śląski

Branża: Instytucje Urzędy Administracja obiektów użyteczności publicznej
Projekt: Kraina Górnej Odry

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim została utworzona 9 maja 1949 roku na podstawie Uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Księgozbiór liczył tylko 69 tomów, gdyż zbiory biblioteki przedwojennej uległy całkowitemu zniszczeniu.

Nowo powstałą bibliotekę, która mieściła się w jednym z biur MRN, prowadził nauczyciel miejscowej szkoły Leopold Schoettel. Z biblioteki korzystało wówczas 168 czytelników. W roku 1950 powiększono lokal biblioteki, a księgozbiór uzupełniono o przydziały centralne. W 1953 roku otwarta została czytelnia.

Zmiany ustrojowe, które dokonały się w Polsce na przełomie lat 90-tych spowodowały, że Biblioteka uzyskała nowy status placówki samorządowej, finansowanej z budżetu miasta. Działalność Biblioteki w strukturze samorządu lokalnego mimo wielu trudności przyniosła korzystne zmiany. W 1992 roku zakupiono program “System Informacji Bibliotecznej”, w którym stopniowo tworzono bazę danych. Książki wyposażone są w kody kreskowe ułatwiające wypożyczanie.

W tzw. indeksie aktywności bibliotek w woj. katowickim Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna wielokrotnie zajmowała czołowe miejsce – ostatnio pierwsze w 2003 roku (wśród placówek miast od 50 do 100 tyś. mieszkańców). Jest to efekt pracy całego zespołu bibliotekarzy, którzy modernizują warsztat swojej pracy i z profesjonalnym zaangażowaniem służą czytelnikom.

Podobe artykuły

Wyszukiwarka