Strona główna » Wiadomości » Szkoły wyższe » Uzyskaj międzynarodowy certyfikat językowy za darmo

Uzyskaj międzynarodowy certyfikat językowy za darmoUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku bierze udział realizacji projektu Certyfikat dla Ciebie.

Dzięki temu uczelnia oferuje studentom i partnerom w pełni darmowy dostęp do materiałów na platformie e-learning, przystąpienie do egzaminu o charakterze diagnozy językowej oraz uzyskanie międzynarodowego certyfikatu wskazującego na poziom kompetencji językowych w skali Rady Europy – CEFR. Wszystko jest w 100% bezpłatne, a jedynym obowiązkiem po podpisaniu umowy jest rejestracja na platformie i przystąpienie do egzaminu. Oferta jest dodatkową zachętą dla osób, które podejmą studia podyplomowe (na wszystkich kierunkach) na Wydziale w Rybniku, a także do obecnych i przyszłych partnerów biznesowych. Egzaminy będą odbywać się w Rybniku. Umowę uczestnictwa w projekcie będzie można podpisać we wrześniu i październiku, wtedy zostaną wyznaczone terminy konsultacji.  

Posiadając Certyfikat językowy w swoim CV, szybciej otrzymasz zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, łatwiej znajdziesz pracę lub zmienisz pracę na lepszą, potwierdzisz swoje kompetencje językowe, znajdziesz pracę za granicą.


Egzamin 
enPro A1-C2 paper-based (wyłącznie)
Sesja egzaminacyjna zaplanowana i proponowana w momencie podpisania umowy.

E-learning
Rekomendowane 60h na platformie + 2 miesiące czasu pomiędzy datą podpisania umowy a datą egzaminu.

Uczelnia zaprasza osoby dorosłe uczące się, pracujące lub mieszkające na terenie województwa śląskiego, mogą to być osoby bez polskiego obywatelstwa.

Wyłączenia:
- osoby prowadzące działalność gospodarczą
- osoby prowadzące działalność rolniczą
- prezesi i członkowie rad nadzorczych

Projekt Certyfikat dla Ciebie (WND-RPSL.11.03.00-24-03G7/17) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.


Szczegóły dotyczące projektu Certyfikat dla Ciebie na stronie: www.certplus.eu
Termin zakończenia projektu: sierpień 2020

Osoba kontaktowa: 
dr Ewa Wójcik
Wydział Biznesu, Finansów i Administracji
[email protected]

Zobacz także: „English Business” w Rybniku. Zapisz się na kurs już dziś


 

Opublikowano: 2019-09-04

Artykuł opracowany we współpracy z:

Powrót do listy »

Więcej artykułów