• +48 502 21 31 22

Euroregion Silesia

Firma działa w branżach: Stowarzyszenia, kluby i związki,
logo Euroregion Silesia

Opis firmy

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry

Euroregion Silesia jest umową o współpracy między polskim Stowarzyszeniem Gmin Dorzecza Górnej Odry a Regionalnym Stowarzyszeniem ds. Czesko-Polskiej Współpracy Śląsk Opawski, dziś Euroregionem Silesia-CZ. Jeśli zatem mówimy o Euroregionie Silesia, koniecznie trzeba mieć zawsze na myśli te stowarzyszenia z ich wszystkimi członkami. Samo polskie lub czeskie stowarzyszenie bez wzajemnej umowy, której celem jest wsparcie i realizacja czesko polskiej współpracy transgranicznej, nie byłoby euroregionem, a tylko stowarzyszeniem celowym, jakie mogą powstawać także poza obszarem przygranicznym.

Polską część Euroregionu Silesia tworzy Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry. Kontynuując założenia podpisanej w 1997 roku deklaracji o utworzeniu euroregionu „Opolsko-Morawsko-Śląskiego", ówczesny Prezydent Miasta Racibórz zorganizował 5 maja 1998 roku w Raciborzu pierwsze Zebranie Gmin Założycielskich Stowarzyszenia. Udział w zebraniu wzięli reprezentanci następujących gmin - z powiatu głubczyckiego: Baborów i Kietrz, z powiatu raciborskiego: Kornowac, Racibórz, Rudnik, z powiatu rybnickiego: Lyski oraz z powiatu wodzisławskiego Lubomia. Na zebraniu zgodnie zdecydowano o złożeniu wniosku do Sądu w sprawie zarejestrowania Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry oraz uzgodniono, iż siedzibą Stowarzyszenia i jednocześnie stolicą Euroregionu Silesia po stronie polskiej będzie miasto Racibórz. 4 czerwca 1998 roku w odpowiedzi na wcześniej złożone wnioski zarejestrowano Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach oraz dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach.

Informacja o założeniu Stowarzyszenia była impulsem dla innych gmin z powiatów głubczyckiego, raciborskiego, wodzisławskiego do wstępowania w szeregi Stowarzyszenia. Na pierwszym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia 25 czerwca 1998 roku na podstawie podjętych uchwał poszczególnych Rad Gmin do Stowarzyszenia przystąpiły kolejne samorządy: Głubczyce, Branice, Krzanowice, Krzyżanowice, Pietrowice Wielkie i Wodzisław Śląski. Do następnego rozszerzenia terytorium Stowarzyszenia doszło 10 grudnia 1998 roku w związku z przystąpieniem Gminy Gorzyce, a 13 maja 1999 był kolejną znaczącą datą, ponieważ kolejne 5 gmin: Kuźnia Raciborska, Marklowice, Mszana, Nędza i Pszów poszerzyły szeregi członków polskiej części Euroregionu Silesia. Potem na przestrzeni 10 lat istnienia Stowarzyszenia liczba jego członków tylko dwa razy ulegała niewielkiej zmianie. 7 grudnia 2004 w szeregi Stowarzyszenia wstąpiła gmina Rydułtowy, natomiast w lutym 2005 roku Stowarzyszenie opuściła Gmina Nędza.

I tak do dnia dzisiejszego Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry tworzy 19 członkowskich gmin.

Zobacz więcej

Aktywności w społeczności biznesowej

Lokalizacja

Wyszukiwarka