• +48 502 21 31 22

Fundusz Górnośląski SA

Aleja Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice Firma działa w branżach: Banki i instytucje finansowe,
logo Fundusz Górnośląski SA

Opis firmy

Fundusze inwestycyjne

Fundusz Górnośląski SA od ponad 20 lat wspiera rozwój Śląska. Dostarcza instytucjom z regionu narzędzi, które usprawniają operacje finansowe, obniżają ich koszty i ryzyko.


Prowadzone projekty:

 •  Enterprise Europe Network (EEN)

  Sieć została powołana w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007 - 2013 -CIP), a  w  obecnej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 jest współfinansowana ze środków  Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises – COSME) oraz środków  Ministerstwa Rozwoju.

  Sieć oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne. Enterprise Europe Network jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw.

  Enterprise Europe Network to więcej niż pojedyncze ośrodki rozmieszczone w różnych krajach i regionach. Wyjątkowa wartość i możliwości Enterprise Europe Network wypływają ze ścisłej współpracy ośrodków, polegającej na wymianie potrzebnych Klientowi informacji oraz dostęp do wspólnych baz zawierających profile firm szukających partnerów zagranicznych.

  Obecnie działa ponad 600 ośrodków Enterprise Europe Network na całym świecie.
  W Polsce wyłonionych zostało 30 regionalnych instytucji i organizacji, które działają w ramach czterech konsorcjów. Na południu Polski działa konsorcjum Enterprise Europe Network  South Poland, które obejmuje swoim zasięgiem następujące województwa: małopolskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie.


  Zobacz więcej o projekcie

 

 • InterSilesia

  Projekt InterSilesia to wiedza i bezpłatne usługi dla przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących lub planujących rozpocząć działalność eksportową. Celem jest wzmocnienie i rozwój procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw, podniesienie wiedzy z zakresu internacjonalizacji, a także promocja gospodarcza regionu na arenie międzynarodowej. W ramach projektu, do 2023 roku, powstanie infrastruktura wspierająca rozwój handlu zagranicznego:

  - Centrum Internacjonalizacji, w którym udostępnione zostaną nowoczesne powierzchnie biznesowe, wystawiennicze i konferencyjne. To unikalny ośrodek na skalę kraju, skoncentrowany na rozwoju, badaniu i wspieraniu internacjonalizacji przedsiębiorstw. W CI będą odbywały się spotkania biznesowe, świadczone będą usługi internacjonalizacje: doradcze, edukacyjne i informacyjne.
  - Platforma internacjonalizacji – internetowa platforma wiedzy o eksporcie i handlu międzynarodowym, zawierająca bazę ofert współpracy.
  - Generator modeli internacjonalizacji – narzędzie umożliwiające wybór najlepszej strategii wejścia na rynki zagraniczne.

  Ponadto eksperci będą świadczyli indywidualne usługi doradcze dla MŚP prowadzących działalność eksportową lub planujących rozpocząć eksport towarów i usług.

  Zobacz więcej o projekcie 

Zobacz więcej

Aktywności w społeczności biznesowej

Przynależność członkowska:
Uczestnik projektów:

Lokalizacja

Artykuły powiązane

Wyszukiwarka