• +48 502 21 31 22

Twój e-PIT, czyli kto zostanie rozliczony przez fiskusa

Branża: Usługi rachunkowe, księgowe, kadr, płac, BHP;   

15 lutego 2019 roku Ministerstwo Finansów po raz pierwszy udostępniło podatnikom usługę „Twój e-PIT”, przy pomocy której deklaracja roczna jest wypełniana przez urząd, a nie jak to miało miejsce wcześniej przez podatnika.

Artykuł opracowany przez:

BIURO RACHUNKOWE Swoboda Sp. z o. o.

kompleksowa obsługa w zakresie rachunkowości

Firma działa w branżach:
Usługi rachunkowe, księgowe, kadr, płac, BHP

W tym roku z usługi mogą skorzystać osoby, które rozliczają się na formularzu PIT-37 lub PIT-38. Elektronicznie rozliczane będą również przychody osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, uzyskiwane z najmu, podnajmu, dzierżawy na formularzach PIT-28 lub   PIT-36.

    Do wypełnienia zeznania rocznego podatników urząd korzysta z danych zgromadzonych przez KAS oraz rejestrów instytucji zewnętrznych, czyli:
- informacji posiadanych od płatników,
- ubiegłorocznych zeznań podatkowych (np. ulga na dzieci).
- informacji posiadanych od płatników,
- informacji o wpłaconych przez podatnika zaliczkach na PIT,
- danych z rejestrów państwowych, np. KSI ZUS, PESEL itp.

    Wypełnioną przez urząd deklarację podatkową podatnik może zweryfikować i zaakceptować bez wprowadzania zmian lub zmodyfikować, wprowadzając np. inną OPP, na której rzecz chce przekazać 1% podatku. Jeżeli podatnik nie zrobi nic, czyli nie zaakceptuje wypełnionego zeznania, zostanie ono automatycznie uznane za zaakceptowane z końcem okresu rozliczeniowego.

    Korzyści z wprowadzenia usługi „Twój e-PIT”:
- urząd przygotowuje za podatnika zeznanie roczne,
- podatnik może zweryfikować i dokonać zmian w przygotowanej deklaracji,
- łatwiejsze rozliczenie ulg – pobranie danych z systemów informacyjnych KAS i z innych rejestrów państwowych,
- podatnik nie musi podpisywać zeznania – jeżeli zgadza się z deklaracją wypełnioną przez urząd i nie korzysta z ulg podatkowych i odliczeń,
- zeznanie roczne zawsze zostanie złożone w obowiązującym terminie.

Podatnicy, którzy nie będą chcieli wykorzystywać usługi „Twój e-PIT” w celu rozliczenia się z fiskusem, mogą skorzystać z formy papierowej lub elektronicznej i rozliczyć w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia.

Podobe artykuły

Wyszukiwarka