• +48 502 21 31 22

Przedsiębiorco, sprawdź, czy nie musisz zarejestrować się w BDO. Czas do końca roku!

Branża: Usługi rachunkowe, księgowe, kadr, płac, BHP;   

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Przedsiębiorcy wpisani do Rejestru BDO będą w nim prowadzić - od 1 stycznia 2020 r. ewidencję i sprawozdawczość odpadów.

Artykuł opracowany przez:

BIURO RACHUNKOWE Swoboda Sp. z o. o.

kompleksowa obsługa w zakresie rachunkowości

Firma działa w branżach:
Usługi rachunkowe, księgowe, kadr, płac, BHP

Obowiązkiem wpisu do BDO objęte są podmioty, które: 
- wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;
- wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Oznacza to, że obowiązek ten może dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych, które wykonują któreś z powyższych czynności.
Oto przykładowe podmioty, które są zobowiązane do uzyskania wpisu do rejestru BDO : 
    • sklepy spożywcze,
    • firmy budowlane, remontowe,
    • gabinety lekarskie, stomatologiczne i weterynaryjne,
    • gabinety kosmetyczne,
    • zakłady fryzjerskie,
    • producenci baterii i akumulatorów, zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, podmiot pośredniczący,
    • producenci opakowań,
    • producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ich autoryzowani przedstawiciele,
    • producenci pojazdów (wprowadzanie pojazdów po raz pierwszy na terytorium kraju)
    • rolnicy powyżej 75ha ziemi,
    • warsztaty samochodowe,
    • warsztaty rzemieślnicze,
    • zakłady produkcyjne,
    • prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.
    
W przypadku BDO nie ma znaczenia wielkość firmy. Do Rejestru muszą się wpisać także firmy jednoosobowe, które wytwarzają odpady i mają w związku z tym obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów. Rejestr prowadzą marszałkowie województw. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wpisują do niego przedsiębiorców na ich wniosek lub z urzędu.

Z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO są zwolnione: 
    • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych,
    • firmy produkcyjne i przemysłowe, które wytwarzają rodzaje odpadów wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 w ilościach nie większych niż wskazane w tym rozporządzeniu. 
    • firmy, które podpiszą umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw. W takim przypadku wytwórcą odpadów będzie podmiot, który świadczy usługę.

Ważne! Odpady powstające w części socjalnej dla pracowników są traktowane jak odpady komunalne gospodarstw domowych i nie podlegają ewidencji. Ich wytwórcy zwolnieni są z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO w zakresie tych odpadów. Od 1 stycznia 2020 r. firmy, które wytworzą odpady i nie będą zarejestrowane w Rejestrze BDO, nie będą mogły przekazać tych odpadów np. odbierającemu.

Podobe artykuły

Wyszukiwarka