• +48 502 21 31 22

Obowiązek split payment od 1 listopada

Branża: Usługi rachunkowe, księgowe, kadr, płac, BHP;   

Kogo dotyczy kontrowersyjny przepis podzielonej płatności?

Artykuł opracowany przez:

BIURO RACHUNKOWE Swoboda Sp. z o. o.

kompleksowa obsługa w zakresie rachunkowości

Firma działa w branżach:
Usługi rachunkowe, księgowe, kadr, płac, BHP

Kiedy powstaje obowiązek MPP – Mechanizm Podzielonej Płatności?

Należy spełnić cztery warunki:
    • obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 r.,
    • wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 000 PLN lub równowartość tej kwoty,
    • co najmniej jedna pozycja z faktury została zawarta w załączniku numer 15 znowelizowanej ustawy o VAT 
    • sprzedawca i odbiorca są podatnikami VAT. 

Przypomnijmy, że MPP polega na tym, że:
1) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty VAT wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT,
2) zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury dokonywana jest na rachunek bankowy albo rachunek w SKOK, dla których jest prowadzony rachunek VAT.

Obowiązki sprzedawcy
Podatnik VAT dokonujący sprzedaży towarów czy usług wymienionych w załączniku nr 15, będzie miał obowiązek na fakturze dokumentującej daną czynność wpisać adnotację "mechanizm podzielonej płatności". Wrazie braku tego oznaczenia, podatnik będzie miał możliwość jej poprawienia poprzez wystawianie faktury korygującej. Natomiast nabywca faktury bez tego oznaczenia będzie mógł błąd ten naprawić wystawiając notę korygującą. Jeżeli podatnik wystawi fakturę bez tego oznaczenia,  organ podatkowy ustali mu dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wykazanej na tej fakturze. 

Rozliczenie u nabywcy
Nabywca, który otrzyma fakturę z adnotacją "mechanizm podzielonej płatności" będzie miał obowiązek uregulowania należności z niej wynikającej w MPP. W przypadku gdy nabywca, pomimo takiego obowiązku, nie dokona płatności za pomocą MPP, to wówczas organ podatkowy ustali mu sankcję w wysokości odpowiadającej 30% kwoty VAT przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15. 

Wady i zalety split payment
Jedną z głównych wad nowej ustawy jest brak możliwości swobodnego dysponowania własnymi środkami, „zablokowanymi” na rachunku VAT. Jednakże ministerstwo rozszerzyło możliwość regulowania innych zobowiązań z rachunku VAT i będzie można opłacać m.in.: podatki dochodowe, VAT, akcyzę, cło, składki ZUS. 
 

Podobe artykuły

Wyszukiwarka