• +48 502 21 31 22

Dla kogo ulga na zakup kas on-line?

Ważne ograniczenia w nowych przepisach fiskalnych. Komu nie należy się ulga.

Artykuł opracowany przez:

BIURO RACHUNKOWE Swoboda Sp. z o. o.

kompleksowa obsługa w zakresie rachunkowości

Firma działa w branżach:

W związku z zapytaniami podatników o ulgę na zakup kas fiskalnych, pragniemy w skrócie przytoczyć stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej, która to udziela następujących objaśnień mających za zadanie przedstawienie kwestii dotyczących możliwości dokonywania przez podatników odliczeń (zwrotów) kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących on-line po 1 maja 2019 r.


Ogólne zasady odliczania

Zgodnie ze zmienioną regulacją podatnicy będą mogli odliczyć od podatku VAT ulgę na zakup kas nabytych w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem prowadzenia ewidencji lub

dobrowolnym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji i niestosowaniem dotychczas kas rejestrujących

- w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.
 

Ulga dotyczy tych podatników, którzy po raz pierwszy rozpoczynają prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas oraz branż zobligowanych do wymiany wskazanych w ustawie. Ponadto przyjęto założenie, iż kasa on-line została zakupiona w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, jeżeli zakup nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji – pół roku na zakup pozostałych (więcej niż jedna) kas rejestrujących.
 

Ulga przysługuje tylko na zakup kas on-line. Z ulgi nie będą mogli zatem skorzystać podatnicy, którzy zakupią kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopi, ale również ci, którzy dobrowolnie wymieniają kasę z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, jeśli nie są podatnikami z branży objętej obowiązkiem stosowania kas on-line.
 

Podatnik zobligowany do wymiany kas, który rozpocznie instalowanie kas on-line przed terminem wskazanym w ustawie (i rozpocznie na nich prowadzenie ewidencji sprzedaży), ma prawo do zwrotu ulgi na zakup kas rejestrujących on-line przed datą graniczną.

 

Podobe artykuły

Wyszukiwarka