• +48 502 21 31 22

JPK_VDEK, czyli obowiązek składania pliku JPK zamiast deklaracji VAT

Branża: Usługi rachunkowe, księgowe, kadr, płac, BHP;   

Ministerstwo Finansów zapowiada wdrażanie nowych rozwiązań uproszczających system podatkowy w Polsce.

Artykuł opracowany przez:

BIURO RACHUNKOWE Swoboda Sp. z o. o.

kompleksowa obsługa w zakresie rachunkowości

Firma działa w branżach:
Usługi rachunkowe, księgowe, kadr, płac, BHP

Pierwszym krokiem ma być wprowadzenie nowej struktury jednolitego pliku kontrolnego JPK_VDEK, który to zastąpi obecny plik JPK_VAT oraz deklaracje VAT. Zmianę tę planuje się na 01 stycznia 2020 roku.

Deklaracja VAT, plik JPK_VAT a JPK_VDEK 


Obecnie czynny podatnik VAT ma obowiązek wysyłki zarówno deklaracji VAT-7 bądź deklaracji VAT-7K, jak i plików JPK_VAT. Ponadto podmioty dokonujące transakcji wewnątrzwspólnotowych bądź objęte procedurą odwrotnego obciążenia obowiązuje przekazywanie odpowiednio informacji VAT-UE lub VAT-27 za miesiące, w których dokonywano takich transakcji. Zgodnie z ostatnimi doniesieniami projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa zakłada, że nowa struktura JPK_VDEK zastąpi deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-ZT, VAT-ZZ, VAT-ZD, a także rozważaniom podlega zastąpienie VAT-12. Wszystkie niezbędne informacje będą zawierały się w jednym pliku.

Obowiązek składania deklaracji VAT wynika z art. 99 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. 
Natomiast prowadzenie rejestrów VAT w formie elektronicznej oraz ich przekazywanie w formie JPK_VAT reguluje art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej. Wprowadzenie JPK_VDEK będzie skutkowało nowelizacją obu ustaw.

Dlaczego JPK_VAT nie może zastąpić deklaracji VAT?


Wprowadzenie pliku JPK_VDEK jest konieczne, gdyż deklaracja VAT obejmuje m.in. informacje o wnioskowanej wysokości nadwyżki podatku naliczonego do zwrotu, a także kwotach do przeniesienia na następny miesiąc, których struktura JPK_VAT nie zawiera. Plik ten nie posiada także pozycji dotyczących ulgi na zakup kasy rejestrującej. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K) zostaną przeniesione do nowej struktury JPK_VDEK, która będzie stanowiła rozliczenie w podatku od towarów i usług, a sposób jej wysyłki będzie analogiczny do obecnego JPK_VAT. Co oznacza, że podatnicy nie będą składać dwóch odrębnych dokumentów, ale tylko jeden plik JPK_VDEK, który będzie zawierał dane z rejestrów VAT oraz informacje z dotychczasowych deklaracji rozliczeniowych.

Korzyści z wprowadzenia JPK_VDEK


Plik JPK_VDEK będzie stanowił nie tylko podstawę do rozliczenia podatku VAT, lecz także dostarczy organom podatkowym dane znajdujące się w rejestrze VAT celem weryfikacji nieprawidłowości. Dzięki JPK_VDEK zmniejszeniu ulegnie liczba informacji dotyczących podatku VAT, gdyż będą pochodziły z jednego źródła. Szybsza weryfikacja przesyłanych danych wpłynie m.in. na skrócenie czasu dokonywanych zwrotów nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym oraz obniży koszty związane z analizą informacji podatkowych. Dla przedsiębiorców szczególną korzyścią będzie oszczędność czasu oraz uproszczenie formalności związanych ze składaniem deklaracji VAT-7 lub deklaracji VAT-7K.

Comiesięczny obowiązek składania JPK_VAT a JPK_VDEK


Obecnie kwartalne rozliczanie podatku VAT nie zwalnia przedsiębiorcy z comiesięcznego obowiązku wysyłki JPK_VAT. Zastąpienie JPK_VAT plikiem JPK_VDEK spowoduje konieczność wysyłki nowej struktury pliku za każdy miesiąc kwartału z osobna. W praktyce dokument w pierwszym i drugim miesiącu kwartału będzie zawierał dane znajdujące się w rejestrach VAT za każdy miesiąc, jednakże część rozliczeniowa, odpowiadająca deklaracji VAT będzie pusta. W związku z tym podatnicy kwartalni będą dostarczać JPK_VDEK za każdy miesiąc z osobna. Natomiast jedynie dokument za ostatni miesiąc kwartału będzie wysyłany razem z częścią odpowiadającą obecnej deklaracji VAT-7K.

JPK_VDEK ułatwi rozliczenia przedsiębiorców oraz zaoszczędzi ich czas. W przypadku ewentualnych rozbieżności podatkowych wystąpi konieczność korekty jednego pliku, a nie zarówno deklaracji VAT i JPK_VAT.

JPK_VDEK - planowany okres wdrożenia


Wprowadzenie struktury JPK_VDEK wiąże się z koniecznością nowelizacji ustawy o VAT i ordynacji podatkowej. Pierwotnie zakładano, że nowa struktura JPK zacznie obowiązywać od 1 lipca 2018 roku. Z najnowszych doniesień wynika, że projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.
 

Podobe artykuły

Wyszukiwarka