• +48 502 21 31 22

Rafamet przed nowymi wyzwaniami. Zmiana prezesa i plany na przyszłość

Paweł Sułecki podkreśla, że ARP ma plan na poprawę sytuacji finansowej Rafametu, a w dalszej perspektywie jego rozwój.

Rafamet przed nowymi wyzwaniami. Zmiana prezesa i plany na przyszłość

7 czerwca nastąpiły w zarządzie Fabryki Obrabiarek Rafamet S.A. Rada nadzorcza spółki z Kuźni Raciborskiej odwołała Emanuela Longina Wonsa z funkcji prezesa zarządu ze skutkiem natychmiastowym. Jednocześnie podjęto uchwałę o delegowaniu Pawła Sułeckiego – przewodniczącego rady nadzorczej – do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu. Będzie on sprawował tę funkcję do 13 czerwca.

– Od ponad czterech lat jestem członkiem Rady Nadzorczej Rafamet S.A., a wcześniej przez wiele lat byłem akcjonariuszem spółki. Jako menadżer inwestycyjny z ramienia ARP S.A. byłem zaangażowany w proces wykupu akcji od prywatnego właściciela oraz podmiotów z nim powiązanych. Następnie prowadziłem proces dokapitalizowania spółki kwotą 16 mln zł z przeznaczeniem na rozwój Odlewni Rafamet. Poza tym mam dużo sentymentu do Rafametu. Dobro firmy leży mi na sercu – dodaje Paweł Sułecki.

E. Longin Wons pełnił funkcję prezesa przez 23 lata. – Sposób odwołanie prezesa zarządu wynika z przyjętych procedur obowiązujących w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, do których należy Rafamet S.A. Informacja o natychmiastowym trybie oraz dokładna godzina podana w komunikacie giełdowym mogły zostać odebrane niefortunnie, jednak nie ma w tym żadnego drugiego dna – wyjaśnia Paweł Sułecki. Jak tłumaczy spółka, odwołanie nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami i taki tryb działania jest standardowy w umowach menedżerskich. Obie strony mają prawo do wypowiedzenia umowy, a rada nadzorcza reprezentująca właściciela, czyli ARP S.A., postanowiła skorzystać z tego prawa.

Teraz trwa proces wyboru nowego prezesa zarządu. Konkurs został już zamknięty – do 3 czerwca zbierano zgłoszenia, a 7 czerwca rada nadzorcza dokonała formalnej oceny ofert. Następny etap to rozmowy z kandydatami, po których rada nadzorcza powinna podjąć uchwałę o wyborze nowego prezesa na pięcioletnią kadencję.

Paweł Sułecki podkreśla, że ARP ma plan na poprawę sytuacji finansowej Rafametu, a w dalszej perspektywie jego rozwój. Mieszkańcy, pracownicy i osoby związane z firmą mogą być spokojni o przyszłość przedsiębiorstwa. Sama spółka zapewnia, że podejmowane działania mają na celu dalszy rozwój firmy i wzmocnienie jej pozycji na rynku.

fot. Rafamet
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka