• +48 502 21 31 22

Spadła liczba umów o dzieło

Ponad połowa wykonawców umów o dzieło to mężczyźni. Na podstawie takich umów pracowało też 23,1 tys. cudzoziemców.

Spadła liczba umów o dzieło

W minionym roku zgłoszono do ZUS 1,6 mln umów o dzieło – to o 81,7 tys. mniej niż w 2022 r. W 2023 r. umowy o dzieło zgłosiło 75,8 tys. podmiotów. Największą grupę stanowili płatnicy składek zarejestrowani w ZUS, którzy stanowili 97% wszystkich podmiotów. Osób fizycznych, które zgłosiły do ZUS umowę o dzieło, a nie są płatnikami składek, było 1,4 tys. (1,79%). Umowy o dzieło zgłaszano przede wszystkim na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – w ten sposób przekazano 1,1 mln formularzy (89,95%).

Częściej zgłaszane były umowy o dzieło zawierane z mężczyznami, którzy stanowili 52,21% wykonawców. Co czwarty wykonawca umowy o dzieło miał od 30 do 39 lat (84,1 tys.). Umowy zawierano najczęściej na jeden i osiem dni.

Najwięcej osób wykonujących umowy o dzieło zajmowało się informacją i komunikacją – 87,6 tys. wykonawców (20,37% wszystkich umów), kolejne były: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 79,1 tys. (18,38%), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 57,2 tys. (13,30%) oraz edukacja – 53,8 tys. (12,51%).

Umowy o dzieło zawierano również z cudzoziemcami – ich liczba wyniosła prawie 23,1 tys., co stanowi 6,69% wszystkich wykonawców. Najczęściej takie umowy podpisywano z obywatelami Ukrainy (39,56%), kolejni byli Białorusini (21,31%), Niemcy (3,87%), Brytyjczycy (2,65%) i Rosjanie (2,57%).

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka