• +48 502 21 31 22

Podwyżka i premie przekonują do pozostania w firmie

45% pytanych Polaków zainteresowanych jest zmianą pracodawcy. 12% pytanych chce to zrobić jeszcze w tym półroczu.

Podwyżka i premie przekonują do pozostania w firmie

Prawie połowa polskich pracowników deklaruje gotowość do zmiany obecnego miejsca zatrudnienia – to najwyższy wynik od 2018 r. Głównym powodem jest zbyt niskie wynagrodzenie.

Z raportu "Barometr Rynku Pracy" Gi Group Holding wynika, że 45% pytanych Polaków zainteresowanych jest zmianą pracodawcy. To wzrost o 5,1 p.p. w porównaniu z ubiegłym rokiem oraz najwyższy wynik od 2018 r. Wzrost takich deklaracji jest zauważalny we wszystkich regionach z wyjątkiem centralnego, gdzie taką gotowość zgłosiło 38,5% ankietowanych. 15% respondentów planuje zmianę pracy w ciągu najbliższych dwóch lat, 14% w ciągu roku, 12% w tym półroczu, a 3% w ciągu najbliższego miesiąca. Zmianę najczęściej biorą pod uwagę osoby w wieku 18-24 lat (57%), a wśród najstarszych pracowników mówi o tym co piąty pytany.

– Prognozowane odmrożenie gospodarki pozwala Polakom coraz odważniej planować przyszłość. Uwagę zwraca również odsetek aktywnie poszukujących nowego pracodawcy wśród osób, które obawiają się o swoje zatrudnienie lub zamierzają zmienić pracę. Rok temu takie deklaracje składało 60,8% z nich, obecnie to blisko 65%., co pokazuje większą proaktywność pracowników – wskazuje Tomasz Tarabuła, dyrektor regionalny Gi Group Poland. Anna Wesołowska z Gi Group Poland zwraca z kolei uwagę, że takie deklaracje często stanowią odpowiedź na warunki zatrudnienia, w tym nieadekwatną do natłoku obowiązków pensję oraz na mniejszą siłę nabywczą Polaków. – Możemy interpretować ten fakt również jako dostrzeganie zachodzących zmian związanych m.in. z rozwojem sztucznej inteligencji, zapotrzebowaniem na nowe kompetencje i próbę dostosowania się do nich – wyjaśnia.

Głównymi powodami zmiany firmy są: zbyt niski poziom wynagrodzenia (47%), brak perspektyw awansu (32%) oraz brak możliwości rozwoju (29%). Do pozostania w firmie najbardziej przekonałaby pytanych podwyżka płacy (90%), dodatkowe premie (85%) oraz większe możliwości rozwoju zawodowego i poprawienie atmosfery w pracy (po 75%). Dla dużej grupy osób bodźcem do pozostania w firmie byłyby programy umożliwiające balans między życiem prywatnym i zawodowym, szkolenia i dofinansowanie edukacji oraz elastyczne godziny pracy (po 72%), a także umożliwienie pracy hybrydowej (61%).

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka