• +48 502 21 31 22

O doradztwie zawodowym dla młodzieży w Wodzisławiu Śląskim

Zaprezentowano trzy bloki tematyczne, które skoncentrowały się na innowacyjnych metodach doradztwa zawodowego oraz współpracy pomiędzy różnymi instytucjami.

O doradztwie zawodowym dla młodzieży w Wodzisławiu Śląskim

Trzy powiaty – raciborski, kędzierzyńsko-kozielski i wodzisławski – zorganizowały wspólnie konferencję poświęconą tematyce doradztwa zawodowego dla młodzieży. W wydarzeniu, które odbyło się 19 marca w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim, uczestniczyli m.in. starosta raciborski Grzegorz Swoboda i wicestarosta raciborski Marek Kurpis, a także starosta wodzisławski Leszek Bizoń i starosta kędzierzyńsko-kozielski Paweł Masełko. W konferencji udział wzięli też zaproszeni goście, w tym m.in. wicekurator oświaty, delegacje władz samorządowych wszystkich trzech powiatów, przedstawiciele uczelni, urzędów pracy oraz szkół i placówek oświatowych.

Podczas spotkania zaprezentowano trzy bloki tematyczne, które skoncentrowały się na innowacyjnych metodach doradztwa zawodowego oraz współpracy pomiędzy różnymi instytucjami. Pierwszy panel, prowadzony przez powiat wodzisławski, skupił się na relacji między szkołą a urzędem pracy. Przedstawicielki Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim – Monika Myśliwiec i Angelika Kopiec – przedstawiły autorski program „Zawodowy Debiut” oraz konkurs „Rynek pracy bez tajemnic”. Kolejny panel, prezentowany przez powiat kędzierzyńsko-kozielski, przybliżył koncepcję „sieciowania” w doradztwie zawodowym, ukazując, że współpraca jest kluczowym elementem skutecznego wsparcia dla młodzieży. Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu Ireneusz Wiśniewski oraz powiatowy doradca zawodowy i nauczyciel Katarzyna Paprotny omówili znaczenie współpracy pomiędzy różnymi instytucjami dla skutecznego wsparcia młodzieży w wyborze ścieżki zawodowej. Ich prezentacje ukazały potencjał tkwiący w partnerskich relacjach między szkołami, urzędami pracy a przedsiębiorcami lokalnymi.

Ostatni panel, prowadzony przez powiat raciborski, skoncentrował się na analizie rynku pracy w kontekście oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu Mirosław Ruszkiewicz przedstawił praktyczne aspekty współpracy między szkołami a pracodawcami, podkreślając wagę słuchania potrzeb rynku pracy oraz dostosowywania oferty edukacyjnej do realnych potrzeb.

Ponadto wykład Anny Timofiejczuk, dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej, rzucił światło na temat doradztwa zawodowego na poziomie uczelni wyższej, co stanowiło wartościowe uzupełnienie dyskusji.

fot. Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
oprac. /kp/

Galeria zdjęć

475_konferencja_edukacja_(0).png
385_konferencja_edukacja_(1).jpg
25_konferencja_edukacja_(2).png
316_konferencja_edukacja_(3).jpg
703_konferencja_edukacja_(4).png
114_konferencja_edukacja_(5).jpg
576_konferencja_edukacja_(6).jpg
218_konferencja_edukacja_(7).jpg
359_konferencja_edukacja_(8).jpg
727_konferencja_edukacja_(9).jpg
38_konferencja_edukacja_(10).jpg
183_konferencja_edukacja_(11).jpg
475_konferencja_edukacja_(13).jpg
42_konferencja_edukacja_(12).jpg
384_konferencja_edukacja_(14).jpg
697_konferencja_edukacja_(15).jpg
19_konferencja_edukacja_(16).jpg
679_konferencja_edukacja_(17).jpg
747_konferencja_edukacja_(18).jpg
69_konferencja_edukacja_(19).jpg
667_konferencja_edukacja_(20).png
181_konferencja_edukacja_(21).jpg
929_konferencja_edukacja_(22).png

Podobne artykuły

Wyszukiwarka