• +48 502 21 31 22

Okres spowolnienia gospodarczego minął. Firmy planują zatrudniać

Eksperci zakładają przyspieszenie zatrudnienia, jednak barierą może być brak pracowników na rynku.

Okres spowolnienia gospodarczego minął. Firmy planują zatrudniać

Prawie 1/3 średnich i dużych firm w Polsce planuje zatrudniać nowych pracowników – to więcej niż rok temu. Zmalał za to odsetek firm planujących zwolnienia.

– W ostatnich latach wielu pracodawców zmagało się z trudnościami wynikającymi z niepewności gospodarczej. Przekładało się to na pesymistyczne plany na 2023 r., które zakładały raczej zwolnienia niż zwiększenie zatrudnienia. W bieżącym roku obserwujemy pozytywny zwrot – pracodawcy myślą głównie o tworzeniu miejsc pracy – podkreślają autorzy badania "Pensje i zatrudnienie – plany firm na 2024" Grant Thornton. Wynika z niego, że w 2024 r. podnieść zatrudnienie planuje 31% średnich i dużych przedsiębiorstw. Rok temu w tym samym okresie deklarowało tak 13% pytanych. Z kolei odsetek firm planujących zwolnienia zmalał z 23% do 13%. Obecny wskaźnik netto prognoz zatrudnienia, czyli odsetek firm planujących podnosić zatrudnienie minus odsetek planujących je obniżać, wynosi 18 p.p. Dla porównania – przed rokiem ten wskaźnik wynosił rekordowo niskie -10 p.p.

W bazowym scenariuszu makroekonomicznym eksperci zakładają przyspieszenie zatrudnienia, ale nie tak mocne, jak mogłoby na to wskazywać badanie. Barierą może być brak pracowników na rynku. – Spodziewamy się, że w 2024 r. zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrośnie o 0,2%, zaś zasadniczą barierą dla tak optymistycznych prognoz będzie bariera braku "wolnych" pracowników na rynku. Znaczna część zatrudnienia będzie musiała odbywać się poprzez "podkupienie" pracowników od konkurencji, co będzie przekładało się na wzrosty płac – tu możliwe niespodzianki w górę, a w mniejszym stopniu na przyrost ogólnej liczby pracujących – prognozują analitycy.

W ocenie Grant Thornton firmy na początku tego roku wykazują optymizm nie tylko w deklaracjach, ale też w czynach, wyraźnie zwiększając liczbę rekrutacji. W styczniu pracodawcy opublikowali 244,9 tys. nowych ogłoszeń o pracę – to wzrost o 36% w stosunku do grudnia. Dynamika roczna nadal jest ujemna (spadek o 4% rok do roku), ale mocno wrosła w porównaniu z poprzednimi miesiącami. W grudniu spadek sięgał 27%. W minionym miesiącu największe wzrosty liczby ofert pracy w ujęciu rocznym zanotowano w przypadku prawników (29%), marketingowców (21%) i wśród pracowników fizycznych (18%).

Ponadto badanie pokazało, że pracodawcy planują podnoszenie wynagrodzeń. Obniżek płac nie planuje żadna badana firma. Odsetek średnich i dużych firm, które planują w ciągu roku podnosić nominalnie płace, wynosi obecnie 79% wobec 72% rok temu i 59% dwa lata temu. Największa część firm – 42% – planuje podnosić pensje równo ze wskaźnikiem inflacji, co oznacza, że realnie dochody pracowników pozostaną bez zmian. Jednocześnie 14% pracodawców prognozuje wzrost wynagrodzeń silniej niż inflacja – to największy odsetek od początku tego badania. Nieco zmniejszyła się za to grupa pracodawców, którzy nie planują jakichkolwiek podwyżek płac – z 21% do 19%. Zdaniem ekspertów oznacza to, że większość firm wierzy, że mają za sobą trudny okres spowolnienia gospodarczego.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka