• +48 502 21 31 22

Najwięcej bezrobotnych jest wśród osób najmłodszych

Największe wzrosty liczby pracujących odnotowano w przetwórstwie przemysłowym oraz w sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

Najwięcej bezrobotnych jest wśród osób najmłodszych

W IV kwartale 2023 r. liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15-89 lat wyniosła w Polsce 17,870 mln. 17,323 mln stanowili pracujący, natomiast 547 tys. – bezrobotni. Ze wstępnych danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wynika, że liczba aktywnych zawodowo zwiększyła się zarówno w porównaniu z III kwartałem 2023 r. (o 103 tys.), jak i z IV kwartałem 2022 r. (o 51 tys.).

Na rynku pracy bardziej aktywni są mężczyźni – współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 15-89 lat wyniósł w ich przypadku 66%. Jednocześnie w ostatnich trzech miesiącach minionego roku na rynku pracy przybyło kobiet. W porównaniu z III kwartałem 2023 r. liczba pracujących pań zwiększyła się o 44 tys., natomiast wśród panów pozostała na tym samym poziomie. Wzrost aktywności zawodowej kobiet odnotowano także w ujęciu rocznym – o 72 tys. przy jednoczesnym spadku liczby pracujących mężczyzn – o 57 tys. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, wzrost liczby pracujących nastąpił zarówno wśród mieszkańców miast (o 28 tys.), jak i wsi (o 16 tys.).

Największe wzrosty liczby pracujących w porównaniu z poprzednim kwartałem odnotowano w przetwórstwie przemysłowym (o 179 tys.) oraz w sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna (o 56 tys.). Największe spadki dotyczyły liczby pracujących w sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 144 tys.) i w edukacji (o 80 tys.). Natomiast w porównaniu z IV kwartałem 2022 r. najwięcej pracujących przybyło w sekcji informacja i komunikacja (o 86 tys.) oraz opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (o 69 tys.), zaś największy spadek odnotowano wśród pracujących w sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 85 tys.) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 64 tys.).

Osoby bezrobotne stanowiły 3,1% aktywnych zawodowo. W porównaniu z poprzednim kwartałem większy wzrost odnotowano tutaj wśród kobiet (o 41 tys.) niż wśród mężczyzn (o 18 tys.). Liczba bezrobotnych wzrosła też wśród mieszkańców wsi (o 85 tys.), natomiast wśród mieszkańców miast odnotowano spadek (o 26 tys.). Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano wśród osób najmłodszych, tj. w grupie wieku 15-24 lata – wyniosła ona 12,8% i zwiększyła się w największym stopniu zarówno w skali kwartału (o 1,8 p.p.), jak i w skali roku (o 0,8 p.p.). Największa stopa bezrobocia panuje także wśród osób z najniższym poziomem wykształcenia, czyli gimnazjalnym lub niższym – dla tej grupy osób jej wartość osiągnęła 7,7% i był to również największy wzrost w skali kwartału (o 1,7 p.p.).

W tym okresie osoby bezrobotne poszukiwały pracy przeciętnie 8,5 miesiąca. W poprzednim kwartale było 7,5 miesiąca, a w IV kwartale 2022 r. – 8,2 miesiąca. Najdłużej pracy poszukiwały osoby w wieku 45-54 lata (11,9 miesiąca) i w wieku 35-44 lata (9,1 miesiąca), najkrócej natomiast osoby najmłodsze, w wieku 15-19 lat (3,6 miesiąca).

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka