• +48 502 21 31 22

Konwersje najważniejszym elementem planu uratowania Rafako

Dawid Jaworski podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zapewnił, że zielone światło dla ścieżki naprawczej pozwoli spółce na zbudowanie odpowiedniego portfela zamówień na przyszły rok.

Konwersje najważniejszym elementem planu uratowania Rafako

14 listopada obradowało nadzwyczajne walne zgromadzenie Rafako. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. zgoda akcjonariuszy na konwersję zadłużenia na akcje i zgoda na emisję akcji pod kątem potencjalnego inwestora. Przed siedzibą firmy zgromadziło się w tym czasie kilkudziesięciu pracowników, wzywających do podjęcia ratujących firmę decyzji o konwersji. Na wniosek Grupy PBG, która posiada ponad 26% akcji raciborskiej spółki, ogłoszono przerwę do 23 listopada, tym samym przekładając decyzje o ponad tydzień. Dawid Jaworski, prezes Rafako, podkreślił, że jeżeli w tym terminie zapadnie pozytywna decyzja o bezwarunkowej konwersji, na którą liczy zarząd, nie będzie jeszcze za późno na realizację programu naprawczego. Natomiast brak takiej decyzji może spowodować utratę płynności i złożenie wniosku o upadłość zatrudniającej prawie 900 osób firmy.

Rafako chce skonwertować na akcje zadłużenie związane z gwarancjami bankowymi (ok. 240 mln zł), dług wobec Agencji Rozwoju Przemysłu (ok. 100 mln zł), Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (ok. 40 mln zł) i pozostałych wierzycieli układowych. Na konwersję zgodziła się już spółka Energa, rozmowy o konwersji będą podjęte też z litewską firmą Vilniaus Kogeneracine Jegaine, z którą wcześniej zawarto ugodę. Po przeprowadzeniu konwersji z obecnych ok. 450 mln zł ujemnego kapitału Rafako pozostanie jeszcze ok. 30-40 mln zł, które spółka zamierza odbudować do końca pierwszego kwartału.

Zarząd raciborskiej spółki podkreśla, że konwersje są absolutnie najważniejszym elementem planu uratowania Rafako i odbudowania stabilności rynkowej spółki. Ponadto planuje dodatkowe rozwiązania, które wdrożone w pakiecie mają pozwolić Rafako na kontynuowanie działalności. Firma liczy m.in. na 100 mln zł pożyczki restrukturyzacyjnej z ARP, by wykupić z dyskontem zobowiązania układowe. Przygotowany jest też wniosek do KUKE o 50 mln zł gwarancji. – Do przetrwania i dalszego działania potrzebne są kierunkowe decyzje akcjonariuszy dotyczące konwersji. To pozwoli nam sfinalizować restrukturyzację i rozpocząć realne działania umożliwiające odbudowanie portfela zamówień na przyszły rok, by skutecznie powrócić na rynek – powiedział Dawid Jaworski. Dodał, że zarówno ARP, jak i KUKE wyrażają zainteresowanie konwersją długu na akcje. Skonwertowanie wierzytelności tych instytucji na akcje Rafako zwiększy udział Skarbu Państwa w akcjonariacie Rafako. – Skarb Państwa mógłby pełnić funkcję tymczasowego inwestora – pomógłby on przygotować Rafako na wejście inwestora branżowego, który dokapitalizowałby spółkę – wyjaśnia prezes Rafako.

Zdecydowano, że do rady nadzorczej Rafako dołączą dwaj przedstawiciele wspomnianych instytucji: prezes KUKE Janusz Władyczak i wiceprezes ARP Łukasz Gałczyński, jednak warunkiem jest najpierw podjęcie uchwał konwersyjnych, a następnie zgoda ARP i KUKE na konwersję do końca tego roku. Według Dawida Jaworskiego zgoda największego akcjonariusza, Grupy PBG, na wejście przedstawicieli obu instytucji do rady pod warunkiem dokonania konwersji, jest dobrym prognostykiem przed przyszłotygodniowym głosowaniem akcjonariuszy dotyczącym zgody na samą konwersję. Gdyby decyzja była negatywna lub nie zapadła, zarząd Rafako przeanalizuje sytuację spółki i w przypadku zaistnienia przesłanek upadłościowych, konieczne będzie złożenie wniosku o upadłość firmy.

Niezależnie od ścieżki naprawczej opartej na konwersji długu na akcje trwa proces potencjalnego pozyskania przez Rafako inwestora. Z końcem października wygasła wprawdzie wyłączność na zakup akcji Rafako, którą miała spółka PG Energy, jednak inwestor ten złożył nową ofertę do Grupy PBG. Teraz obligatariusze spółki PBG analizują ofertę. Jak podkreśla Dawid Jaworski, oddłużenie spółki jest korzystne z punktu widzenia procesu inwestorskiego.

Prezes Rafako podczas zgromadzenia zapewnił, że zielone światło dla ścieżki naprawczej pozwoli spółce na zbudowanie odpowiedniego portfela zamówień na przyszły rok. Firma otrzymuje zapytania z firm energetycznych dotyczące remontów i modernizacji urządzeń, rozmawia też m.in. z Polską Grupą Górniczą o kontrakcie na kilkanaście milionów złotych. – Rafako ma unikalne kompetencje w sektorze energetyki zawodowej, ciepłownictwa, termicznego przetwarzania odpadów, elektrociepłowniach przemysłowych. Myślimy o nowych obszarach, mamy wiele zapytań ofertowych. Potrzebujemy jednak ustabilizowania sytuacji finansowej. Rafako jest kluczową polską spółką technologiczną w segmencie energetyki i ma wszelkie dane, by pełnić ważną rolę w polskiej transformacji energetycznej – podsumował Dawid Jaworski.

fot. arch. red.
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka