• +48 502 21 31 22

Polska na 19. miejscu w UE pod względem wysokości wynagrodzeń

Do krajów o najwyższej medianie dochodów do dyspozycji w minionym roku należały Luksemburg, Holandia i Austria.

Polska na 19. miejscu w UE pod względem wysokości wynagrodzeń

Polska była na 19. miejscu w Unii Europejskiej pod względem wysokości wynagrodzeń. Najlepiej zarabiali mieszkańcy Luksemburga, a najgorzej Bułgarzy.

Mediana ekwiwalentnego dochodu do dyspozycji wyrażona w standardzie siły nabywczej (PPS) uwzględnia rozkład dochodów oraz wielkość i skład gospodarstwa domowego. Jest to wskaźnik, którym posługuje się europejski urząd statystyczny Eurostat. Uwzględnia różnice w poziomie cen, zapewniając porównywalność między krajami. To sztuczna jednostka walutowa, która w założeniu ma wyeliminować różnice w cenach – by za jedną jednostkę PPS można było kupić w różnych krajach tę samą ilość dóbr i usług.

W danych za 2022 r. Eurostat podał medianę dochodu na jednego mieszkańca w UE – w całej Wspólnocie wyniosła ona 18 706 PPS. To więcej niż w 2021 r., kiedy mediana wyniosła 18 011 PPS.

Do krajów o najwyższej medianie dochodów do dyspozycji w minionym roku należały Luksemburg (33 214 PPS), Holandia (25 437 PPS), Austria (25 119 PPS), Belgia (24 142 PPS), Dania (23 244 PPS). PPS) i Niemcy (23 197 PPS). Natomiast najniższe wartości odnotowały Bułgaria (9671 PPS), Słowacja (9826 PPS), Rumunia (10 033 PPS), Węgry (10 217 PPS) i Grecja (10 841 PPS).

Polska znalazła się na 19. miejscu w zestawieniu z wynikiem na poziomie 14 906 PPS. W 2021 r. mediana dochodu wyniosła tutaj 13 866 PPS. Siła nabywcza pensji w Polsce jest o 2,2 razy niższa niż w Luksemburgu. Polska plasuje się także znacząco poniżej średniej dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka