• +48 502 21 31 22

Zmienia się stosunek Polaków do Ukraińców

W ciągu czterech miesięcy odsetek pozytywnych ocen relacji polsko-ukraińskich spadł z 64% do 25%, a odsetek negatywnych wzrósł z 4% do 27%.

Zmienia się stosunek Polaków do Ukraińców

Odsetek Polaków popierających przyjmowanie uchodźców z Ukrainy zmniejsza się – w tej chwili wynosi 57%, co oznacza spadek o 8 p.p. w porównaniu do września. – Obecny wynik jest nie tylko najniższy od wybuchu wojny w lutym 2022 r., ale i niższy od niektórych wyników notowanych przez nas jeszcze wcześniej – wówczas pytaliśmy o przyjmowanie uchodźców z anektowanego Krymu i okupowanych przez Rosjan terytoriów na wschodzie Ukrainy – zauważa CBOS. 16% Polaków odpowiedziało, że zdecydowanie powinno się przyjmować uchodźców, a 41%, że raczej powinno się przyjmować. Z kolei według 37% Polska nie powinna przyjmować ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem – 24% z nich wskazało, że raczej nie powinna przyjmować, a 13%, że zdecydowanie nie powinna. 6% odpowiedziało "trudno powiedzieć".

Mniej jest także deklaracji dotyczących udzielania Ukraińcom pomocy. 32% badanych deklaruje, że on sam lub ktoś z jego gospodarstwa domowego udziela takiej pomocy – to spadek o 9 p.p. względem września. 68% odpowiedziało, że nie pomaga uchodźcom – oznacza to wzrost od września o 9 p.p.

67% pytanych przez CBOS Polaków uważa, że wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski – to z kolei wzrost o 3 p.p. Według 24% wojna zdecydowanie zagraża bezpieczeństwu Polski, a 43% oceniło, że raczej zagraża. Natomiast 28% respondentów oceniło, że wojna na Ukrainie nie zagraża bezpieczeństwu Polski – 23% odpowiedziało, że raczej nie zagraża, a 5%, że zdecydowanie nie zagraża. 5% wybrało opcję "trudno powiedzieć".

CBOS poprosił respondentów również o ogólną ocenę obecnego stanu relacji polsko-ukraińskich. Chociaż najczęstszym wskazaniem były oceny "ani dobre, ani złe" (43%), to oceny negatywne (27%) przeważały nad pozytywnymi (25%). – Czego nigdy do tej pory nie odnotowaliśmy w naszych badaniach – komentuje CBOS. Jak podkreślają autorzy, "uderzająca jest również zmiana w stosunku do rekordowo pozytywnych wyników z czerwca, kiedy to postawiliśmy respondentom to pytanie z okazji zbliżającej się 80. rocznicy rzezi wołyńskiej". – W ciągu zaledwie czterech miesięcy odsetek pozytywnych ocen relacji polsko-ukraińskich spadł o niemal 40 p.p. – z 64% do 25%, a odsetek negatywnych wzrósł prawie siedmiokrotnie – z 4% do 27%. To pokazuje nie tylko skalę, ale i niezwykłe tempo zmian zachodzących w ostatnim czasie w stosunku Polaków do Ukraińców – zauważają.

Badanych zapytano również o ich stosunek do przyłączenia Ukrainy do Unii Europejskiej. Popiera to 74% Polaków, co stanowi wysoki wynik, ale jednocześnie 11-punktowy spadek w porównaniu do poprzedniego pomiaru z maja. Odmienne zdanie ma 17% Polaków.

Czytaj więcej: Wyjazdy Ukraińców na Zachód odbiją się na polskiej gospodarce

fot. pexels.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka