• +48 502 21 31 22

Liczba cudzoziemców pracujących w Polsce z roku na rok wzrasta

Najwięcej obcokrajowców pracowało w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym – 110,3 tys. osób, z czego 47,1 tys. stanowiły kobiety.

Liczba cudzoziemców pracujących w Polsce z roku na rok wzrasta

Wśród 15,2 mln pracujących osób w Polsce w 2022 r. 3,8% stanowili cudzoziemcy. Rok wcześniej ich udział wynosił 1,6%, a w 2017 r. – 0,7%. Najwięcej pracowało w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym.

Jak podkreśla Polski Instytut Ekonomiczny, liczba cudzoziemców, którzy podejmują pracę w Polsce, z roku na rok wzrasta. Pobity w ubiegłym roku rekord ma związek jednak z podejmowaniem pracy przez uchodźców z Ukrainy, którzy byli zatrudniani w ramach tzw. powiadomień o pracę.

Biorąc pod uwagę wszystkie rodzaje zezwoleń na pracę wydanych dla cudzoziemców w 2022 r., 81,6% dotyczyło zatrudnienia obywateli Ukrainy, 5,8% Białorusi, 3,8% Gruzji, a 2,5% Mołdawii. Pozostałe 6,3% stanowiły pozwolenia na pracę cudzoziemców z innych 174 krajów.

Najwięcej cudzoziemców pracowało w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym – 110,3 tys. osób, z czego 47,1 tys. stanowiły kobiety. Niewiele mniej pracowników z zagranicy było zatrudnionych w branży transportowej – 109,8 tys. osób, w tym niecałe 11 tys. kobiet). Trzecią najczęściej wybieraną przez cudzoziemców branżą było budownictwo, w której pracowało blisko 70 tys. obcokrajowców. – Jest kilka branż, w których nawet więcej niż co dziesiąty pracownik jest cudzoziemcem. W branży transportowej 11,5% pracowników pochodzi z zagranicy. Niewiele mniejszy – 11,4% – jest udział cudzoziemców pracujących w przedsiębiorstwach zajmujących się administrowaniem i działalnością wspierającą. Co dziesiąty zatrudniony w zakwaterowaniu i gastronomii to cudzoziemiec. Również w informatyce i komunikacji dość często pojawiają się pracownicy spoza Polski – stanowią 8,3% kadry.

Jak wskazuje PIE, zatrudnianie cudzoziemców jest sposobem na uzupełnianie braków zasobów ludzkich, które z roku na rok będą się w Polsce powiększać. W kraju występuje bowiem przyrost naturalny poniżej poziomu zastępowalności pokoleń, spadek udziału osób w wieku produkcyjnym i szybki wzrost udział osób starszych w całej populacji. – Trzeba mieć świadomość, że duży przyrost liczby cudzoziemców pracujących w Polsce odnotowany w 2022 r. jest zjawiskiem wyjątkowym, spowodowanym wojną w Ukrainie. Po zakończeniu wojny może się okazać, że znaczna część pracowników powróci do Ukrainy, a polski rynek pracy będzie odnotowywał większe deficyty pracowników – oceniają ekonomiści.

Czytaj także: Wielu Ukraińców w Polsce pracuje poniżej swoich kwalifikacji

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka