• +48 502 21 31 22

Łączenie macierzyństwa z powrotem na rynek pracy jest wyzwaniem

Ułatwieniem dla mam są zmiany, jakie weszły w życie 26 kwietnia 2023 r. w ramach nowelizacji przepisów Kodeksu pracy związanej z work–life balance.

Łączenie macierzyństwa z powrotem na rynek pracy jest wyzwaniem

– Mamy stawiane są przed wieloma wyzwaniami – dotyczy to zarówno samego macierzyństwa, ale także powrotu do pracy. Z jednej strony obciąża je opieka nad dzieckiem, a z drugiej strony wydłużające się okresy urlopów związanych z macierzyństwem powodują trudności z powrotem na rynek pracy – wskazuje Monika Jurkiewicz, radca prawny. – To właśnie stawia kobiety przed trudnym wyzwaniem łączenia pracy z wychowaniem dziecka, ale też przed koniecznością bycia "na bieżąco" z nieustannie zmieniającą się sytuacją zawodową – dodaje.

Bywają to naprawdę skomplikowane organizacyjnie i zawodowo wyzwania. Ułatwieniem dla mam są zmiany, jakie weszły w życie 26 kwietnia 2023 r. w ramach nowelizacji przepisów Kodeksu pracy związanej z work–life balance. Polskie przepisy zostały dostosowane do przepisów Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to wyższy zasiłek macierzyński, na poziomie 100% podstawy wymiaru zasiłku, dłuższy urlop rodzicielski oraz skrócenie czasu, w który można wykorzystać urlop ojcowski.

Monika Jurkiewicz zwraca uwagę na zmiany, które są najkorzystniejsze dla mam. Zarówno dla tych powracających na rynek pracy po okresie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego oraz dla tych, które chcą łączyć pracę z wychowaniem dziecka. – Wprowadzenie nieprzenoszalnego urlopu rodzicielskiego dla ojców w wymiarze 9 tygodni z pewnością przyczyni się do wyrównania obowiązków pomiędzy rodzicami i spowoduje, że mamom łatwiej będzie godzić pracę z rodzicielstwem – podkreśla. Zaznacza także, że zwiększenie zakresu ochrony w związku z macierzyństwem niewątpliwie przyczyni się do większego bezpieczeństwa mam korzystających z uprawnień rodzicielskich. Wspomina także o wprowadzeniu tzw. elastycznej organizacji pracy, o którą każda mama może wnioskować.

Ponadto ekspertka wymienia zwiększenie ochrony, jeśli chodzi o pracę w godzinach nadliczbowych, a także zwiększenie ochrony dla pracowników po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu wychowawczego polegające na konieczności dopuszczenia ich do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe – na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu na warunkach nie mniej korzystnych od tych, które obowiązywałyby, gdyby pracownik nie korzystał z urlopu.

– Z pewnością mamy – czy ściślej mówiąc rodzice – mogą liczyć na różne rodzaje wsparcia finansowego. Mogą liczyć nie tylko na 500 plus, lecz także na becikowe, kosiniakowe, świadczenie "za życiem", zasiłek macierzyński, 12 tysięcy na dziecko, dobry start, ulgę podatkową na dziecko, zasiłek rodzinny, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek wychowawczy, kartę dużej rodziny czy dofinansowanie na zatrudnienie opiekunki do dziecka – wymienia Monika Jurkiewicz.

Nie są to wszystkie świadczenia na dziecko obowiązujące w 2023 r. – Rodzice mają obecnie szereg ułatwień zarówno prawnych, jak i finansowych, aby móc sprostać wyzwaniom związanych z wychowaniem dzieci – wskazuje ekspertka.

Czytaj także: Aktywne zawodowo mamy wolą pracować stacjonarnie

fot. pexels.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka