• +48 502 21 31 22

13% polskich firm zezwala na pracę z dowolnej lokalizacji

Wzrost popularności home office stwarza firmom szanse na przyciągnięcie utalentowanych pracowników z całego świata.

13% polskich firm zezwala na pracę z dowolnej lokalizacji

Ponad 1/3 firm na świecie pozwala pracownikom na wykonywanie obowiązków zawodowych z zagranicy, a ponad połowa na pracę hybrydową. W przypadku polskich firm na pracę z dowolnej lokalizacji zezwala 13% przedsiębiorstw. Jak zwrócili uwagę autorzy raportu Deloitte "Global Remote Work Survey", wzrost popularności home office i modelu hybrydowego stwarza firmom szanse na przyciągnięcie utalentowanych pracowników z całego świata.

W Polsce odsetek firm, które w różnym stopniu umożliwiają pracę zdalną, w niektórych branżach sięga 90%. Najczęściej stosowaną formą organizacji działania jest model hybrydowy zakładający dwa dni pracy biurowej w ciągu tygodnia. Jest to w pewnym stopniu wynik oczekiwań pracowników – prawie co trzeci uczestnik ankiety przeprowadzonej w ramach badania "Stan pracy hybrydowej w Polsce" jako preferowany wskazał model zakładający trzy dni pracy zdalnej. Jednak jedynie 13% polskich przedsiębiorstw zezwala swoim pracownikom na pracę z dowolnej lokalizacji – to o 22 p.p. mniej niż średnia globalna. Jednocześnie odsetek polskich pracowników oczekujących takiej możliwości sięga 47%.

Jak wynika z raportu, mimo zniesienia ograniczeń wprowadzonych w czasie pandemii 4/5 badanych międzynarodowych przedsiębiorstw nadal umożliwia swoim pracownikom przynajmniej częściową pracę zdalną. Na popularności zyskuje hybrydowy model, którego stosowanie wskazała ponad połowa ankietowanych. Praca w pełni zdalna jest obecna w 27% przedsiębiorstw, a co dziesiąte nie umożliwia swoim pracownikom wykonywania obowiązków zawodowych na odległość.

Organizacje jako przyczynę stosowania pracy zdalnej najczęściej wskazywały chęć poprawy doświadczeń pracowników dzięki większej elastyczności (84%). Ok. 60% przedsiębiorstw postrzega ten model pracy jako sposób na przyciągniecie talentów, natomiast dla 40% jest to narzędzie służące do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, m.in. dzięki ograniczeniu czasu, jaki pracownicy muszą przeznaczyć na dojazdy do pracy. Co czwarty badany jako główny powód wskazał możliwość zmniejszenia wydatków na przestrzeń biurową.

2/3 firm umożliwia pracę zdalną na terenie kraju macierzystego, natomiast odsetek przedsiębiorstw pozwalających na wykonywanie obowiązków zawodowych z innego kraju wynosi 35%. Firmy te warunkują taką opcję m.in. koniecznością posiadania prawa do wykonywania pracy w obcym państwie lub wprowadzają limity liczby dni pracy zdalnej z zagranicy.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka