• +48 502 21 31 22

Praca zdalna to nie tylko korzyści, ale także obowiązki

Ustawodawca określił w nowelizacji możliwość stosowania między pracownikiem i pracodawcą komunikacji elektronicznej w zakresie składania wniosków, potwierdzania warunków czy zgód.

Praca zdalna to nie tylko korzyści, ale także obowiązki

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy. Zmiany polegają m.in. na zastąpieniu przepisów o telepracy przepisami o pracy zdalnej. Zdaniem ekspertów wprowadzenie formuły zdalnej poszerzy pulę kandydatów do zatrudnienia, m.in. o specjalistów z innego miasta czy kraju, którzy nie są skłonni do zmiany miejsca zamieszkania ze względu na pracę.

W ocenie agencji Trenkwalder wprowadzenie pracy zdalnej do Kodeksu pracy sankcjonuje niejako istniejące już na rynku elastyczne rozwiązania. Jak podkreśla, pandemia zrewolucjonizowała zasady pracy pod tym względem i to, co wcześniej wydawało się niemożliwe, stało się powszechne i ogólnie obowiązujące. Home office coraz częściej traktowane jest już nie tylko jako dodatkowy benefit, ale standardowe rozwiązanie oferowane przez pracodawców, którzy z kolei muszą się do tych oczekiwań dostosować, by utrzymać pracowników.

Jak zauważają eksperci, wprowadzając możliwość pracy zdalnej, pracodawcy mają większe szanse, aby nadążyć za trendami rynkowymi. Zyskują także większą pulę kandydatów do pracy – specjalistów z innego miasta czy kraju. – Regulacje pracy zdalnej to jednak nie tylko korzyści, ale również konkretne obowiązki dla obu stron – zauważa Joanna Rutkowska, dyrektor HR w agencji zatrudnienia Trenkwalder.

Obowiązki dla pracownika to przede wszystkim konieczność dostosowania swojego stanowiska pracy zdalnego do wymogów określonych w zasadach BHP oraz potwierdzenie tego w składanym pracodawcy oświadczeniu. Chodzi m.in. o odpowiednie biurko, krzesło biurowe czy dostęp do światła dziennego. Zatrudniony będzie też musiał każdorazowo uzgadniać z pracodawcą miejsce wykonywania pracy, jeżeli będzie chciał je tymczasowo zmienić, np. wyjeżdżając gdzieś poza stałe miejsce zamieszkania na przedłużony weekend. – Co ważne, pracownikom wykonującym pracę zdalną przysługuje prawo do równego traktowania – podkreśla. Chodzi o fakt, że warunki zatrudnienia, możliwości awansu czy dostęp do szkoleń nie mogą być gorsze niż w przypadku pracujących na miejscu. – Pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przysługują też takie same prawa socjalne i społeczne do np. kontaktowania się z innymi pracownikami, przebywania na terenie zakładu pracy czy korzystania z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy oraz z obiektów socjalnych – wyjaśnia ekspertka.

Z kolei obowiązki po stronie pracodawcy obejmują m.in. zapewnienie pracującemu zdalnie materiałów i narzędzi pracy, w tym niezbędnych do tego urządzeń technicznych. Pracodawca ma również zapewnić pracownikowi instalację, serwis i konserwację narzędzi pracy, w tym niezbędnych urządzeń technicznych lub pokryć związane z tym koszty – również w zakresie energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych. Obowiązkiem pracodawcy jest ponadto zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną szkolenia i pomocy technicznej koniecznej przy takiej formule. Natomiast jeśli pracownik korzysta z własnych materiałów i narzędzi pracy, to ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego w wysokości ustalonej z pracodawcą. Ekwiwalent można zastąpić ryczałtem, np. dziennym lub miesięcznym. – W ustawie nie określono sztywnych stawek ekwiwalentu. Z jednej strony takie rozwiązanie pozwala uniknąć sytuacji, kiedy uregulowania ustawowe nie nadążają za rzeczywistością, np. za inflacją, z drugiej strony prawidłowe określenie kwoty należnej pracownikowi za zużyte media może być problematyczne dla pracodawców i może stanowić źródło konfliktów – ocenia Joanna Rutkowska.

Według ekspertki na uwagę zasługuje fakt, że ustawodawca określił w nowelizacji możliwość stosowania między pracownikiem i pracodawcą komunikacji elektronicznej w zakresie składania wniosków, potwierdzania warunków czy zgód. Wdrożenie wszystkich przepisów i procedur wewnętrznych w firmach w zgodzie nowelizacją jednak potrwa. – Warto jednak poświęcić na to czas, bo Państwowa Inspekcja Pracy już zapowiada kontrole w firmach. Inspektorzy będą monitorować m.in. uregulowanie dodatkowych świadczeń dla pracowników w związku z wykonywaniem przez nich pracy zdalnej czy wdrożenie zasad BHP – zaznacza.

Czytaj także: Praca zdalna i trzeźwość pracowników. Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka