• +48 502 21 31 22

Home office pomaga dbać o regularne posiłki

Najczęstszym problemem jest brak regularności czasu pracy i poczucie, że cały czas jesteśmy w pracy, na co wskazała prawie połowa badanych.

Home office pomaga dbać o regularne posiłki

44% Polaków przytyło podczas pracy z domu. Najwięcej, 39%, mówi o 4-6 kg. 31% pracowników przyznało, że zajadało stres w czasie pandemii. Pokazało to badanie Dailyfruits „Wpływ pracy zdalnej na nawyki żywieniowe Polaków”. Z kolei z analizy Sodexo „Potrzeby pracowników 2022” wynika, że około połowa osób pracujących na home office postrzega pracę jako ułatwienie pod kątem dbania o regularne posiłki. 28% badanych nie widzi różnicy, a prawie co piąty badany twierdzi, że jest trudniej.

Najczęstszym problemem jest brak regularności czasu pracy i poczucie, że cały czas jesteśmy w pracy (48%). Różne obowiązki domowe także powodują, że brakuje spokojnej chwili na zaspokojenie potrzeb żywieniowych (14%). Wśród innych czynników wymieniane są stres i pośpiech (12%). Co 10. badany twierdzi, że w jego firmie nie przewidziano czasu wolnego na posiłek – to kwestia, której liderzy i pracodawcy powinni poświęcić szczególną uwagę.

28% respondentów twierdzi, że bardzo często ma okazję zjeść lunch lub inny posiłek w gronie współpracowników – czy to stacjonarnie, czy online. Co najmniej dwa razy w tygodniu praktykuje taki zwyczaj 20% badanych, a od czasu do czasu – 18%. Są też osoby, które rzadko (14%) albo nigdy lub prawie nigdy (20%) nie spotykają się przy stole z innymi pracownikami. Jednocześnie 83% pytanych Polaków uważa, że wspólne posiłki sprzyjają integracji i lepszej atmosferze.

42% uczestników badania „Dodatkowe wsparcie dla pracowników” przyznaje, że chciałoby w ramach podwyżki otrzymywać benefity finansowe takie jak dofinansowanie posiłków w pracy. Na kolejnym miejscu znalazł się benefit w postaci elastycznego czasu pracy bądź pracy zdalnej (24%). Kolejne są związane z rekreacją, wspierające codzienną aktywność (14%). 20% z kolei odpowiedziało, że gdy podwyżka nie jest możliwa, to pewną formą rekompensaty mogą być benefity związane ze zdrowiem, wspierające zdrowie psychiczne i fizyczne.

Czytaj także: Przepis o pracy zdalnej wymaga zdaniem związkowców poprawek

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka