• +48 502 21 31 22

Polacy na home office oszczędzają 54 minuty dziennie

Zaoszczędzony czas pracownicy przeznaczają na odpoczynek, jakąś formę pracy i na obowiązki opiekuńcze.

Polacy na home office oszczędzają 54 minuty dziennie

W Polsce praca z domu pozwala pracownikom oszczędzić średnio 54 minuty dziennie. Jest to drugi najniższy wynik wśród 27 przebadanych państw – to 3 minuty więcej niż w Serbii i 1 minuta mniej niż w USA.

Jak wskazali analitycy w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE", w Polsce ten czas pracownicy przeznaczają na odpoczynek (36%), jakąś formę pracy (34%) oraz na obowiązki opiekuńcze (16%). Zwrócili też uwagę, że przypadek Polski jest szczególny, bo kraj ten znalazł się wśród siedmiu, w których pracownicy więcej zaoszczędzonego dzięki pracy zdalnej czasu spędzają na odpoczynku niż na aktywnościach związanych z pracą. W tym gronie znajdują się głównie najlepiej rozwinięte państwa: Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania czy Austria.

Badacze oszacowali, że wyrażona w pieniądzu osobista korzyść z pracy zdalnej wynosi ok. 2,2% dochodu rozporządzalnego pracownika przy uśrednieniu ilości oszczędzanego czasu do 72 minut. W przypadku Polski taka korzyść, po uwzględnieniu mniejszej ilości zaoszczędzonego czasu, wynosiłaby 1,65% dochodu pracownika.

W momencie zbierania danych, czyli w latach 2021-2022, respondenci średnio 1,7 dnia w tygodniu pracowali z domu.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka