• +48 502 21 31 22

Słaba znajomość polskiego największym problemem Ukraińców

Wśród uchodźców, którzy znaleźli zatrudnienie, 79% podjęło jakąkolwiek pracę, ale planuje znaleźć dla siebie lepszą posadę, a 51% pracuje w innym niż dotychczas zawodzie poniżej swoich kompetencji.

Słaba znajomość polskiego największym problemem Ukraińców

Prawie 4 na 10 uchodźców z Ukrainy znalazło już pracę w Polsce. Osoby, które wciąż jej szukają, jako główne powody problemów wskazują niewystarczającą znajomość języka polskiego i brak ofert odpowiadających ich kompetencjom.

Jak wynika z najnowszego raportu „Sytuacja zawodowa uchodźców z Ukrainy w Polsce” przygotowanego przez Fundację Totalizatora Sportowego i Manpower, 61% uchodźców z Ukrainy wciąż pozostaje bez pracy. Głównymi powodami tej sytuacji według nich są niewystarczająca znajomość języka polskiego (54%), brak ofert odpowiadających ich wykształceniu (39%), a także brak propozycji uwzględniających pracę na niepełny etat (32%).

Wśród uchodźców, którzy znaleźli zatrudnienie, 79% podjęło jakąkolwiek pracę, ale planuje znaleźć dla siebie lepszą posadę, 51% pracuje w innym niż dotychczas zawodzie poniżej swoich kompetencji, 13% jest zadowolonych z aktualnie piastowanego stanowiska, a 10% pracuje w swoim zawodzie, ale na niższym stanowisku.

– Nasz kraj, aspirując do miana gospodarek rozwiniętych, potrzebuje dodatkowych zasobów na rynku pracy. Wśród polskich pracodawców znajdziemy liczne organizacje otwarte na pomoc uchodźcom. Wyzwaniem pozostaje więc dopasowanie kompetencyjne czy też dyspozycyjność osób, które przyjechały do nas w ostatnim roku – komentuje Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower w Polsce. Jak dodaje, wiele firm, które do tej pory nie zatrudniały pracowników z Ukrainy, podjęły takie próby w ostatnich miesiącach, choć wymagało to od nich odpowiedniego przygotowania zarówno organizacyjnego, jak i administracyjnego. – Takie programy pomocowe będą stopniowo zmniejszały barierę językową czy lukę kompetencyjną, dając szansę na zatrudnienie wielu osobom. Należy oczywiście pamiętać, że była to gwałtowna i bardzo duża fala emigracji. Potrzeba więc czasu na to, by uchodźcy znaleźli pracę zgodną z ich kwalifikacjami. Wierzę jednak, że to tylko kwestia czasu, otwartości oraz elastyczności zarówno po stronie kandydatów, jak i pracodawców, aby każda osoba chętna do podjęcia pracy mogła z sukcesem budować w Polsce swoją karierę zawodową – podkreśla.

Jak wynika z badań, 40% uchodźców chce zostać w Polsce na dłużej. Tyle samo chce wrócić do ojczyzny, ale w dłuższej perspektywie. Do pozostania przekonałoby ich otrzymanie atrakcyjniejszego wynagrodzenia (79%), możliwość podjęcia pracy w zawodzie (71%) lub wyższy standard życia (41%).

Jeśli chodzi o szukanie pracy, to Ukraińcy zwracają uwagę na atrakcyjne wynagrodzenie (75%), bliskość miejsca pracy względem miejsca zamieszkania (58%), a także na to, by stanowisko odpowiadało ich kwalifikacjom i zawodowi (56%). Istotne są również pozytywne opinie na temat pracy w danej firmie (44%). Biorąc pod uwagę ważne dla ukraińskich uchodźców dodatki pozapłacowe, to najwięcej ankietowanych wskazało na szkolenia zawodowe (72%), lekcje języka polskiego (67%) i benefity typu prywatna opieka medyczna czy ubezpieczenie (64%).

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka