• +48 502 21 31 22

Ponad 2,5 mln osób korzysta z Pracowniczych Planach Kapitałowych

Mimo niesprzyjających okoliczności zauważalny jest przyrost liczby uczestników PPK średnio o 20 tys. osób miesięcznie.

Ponad 2,5 mln osób korzysta z Pracowniczych Planach Kapitałowych

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny dla pracowników, prywatny, wdrażany przez pracodawcę, ale współfinansowany przez pracownika, pracodawcę i państwo system długoterminowego oszczędzania. Ustawodawca zdecydował, że co 4 lata odbywa się tzw. ponowny autozapis do PPK. Kolejny przypada właśnie w tym roku.

Do 28 lutego 2023 r. pracodawca ma obowiązek poinformować o tzw. ponownym autozapisie do PPK osoby, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat. Jednocześnie do 28 lutego obowiązują złożone do tej pory deklaracje o rezygnacji z uczestnictwa w PPK. Deklaracje o rezygnacji przestają obowiązywać od 1 marca 2023 r., niezależnie od tego, czy taka deklaracja została złożona rok, czy dwa dni wcześniej.

Aby zostać zapisanym do PPK, pracownicy w wieku 18-55 lat nie muszą nic robić. Osoby, które przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 55 lat, powinny złożyć wniosek o przystąpienie bądź wznowienie naliczania wpłat do PPK do 28 lutego 2023 r. W związku z tzw. ponownym autozapisem do PPK ponowną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można złożyć najwcześniej 1 marca 2023 r. Można ją złożyć także w innym dowolnym terminie po tej dacie.

– W wielu krajach nieodłączną częścią zabezpieczenia emerytalnego, stanowiącą w sposób istotny uzupełnienie systemu publicznego, są programy emerytalne tworzone w miejscu pracy. W celu upowszechnienia uczestnictwa w tych programach, niektóre kraje, m.in. USA, Wielka Brytania, Nowa Zelandia czy Turcja, wprowadziły tzw. automatyczny zapis do tych programów – tłumaczy Robert Zapotoczny, prezes spółki PFR Portal PPK. Przekonuje, że z zagranicznych programów, opartych na automatycznym zapisie, wybrano najlepsze praktyki, najbardziej efektywne mechanizmy i dostosowano je do polskich realiów. – Domyślną opcją powinno być zapisanie do programu oszczędzania i pozostawienie możliwości późniejszej rezygnacji. Z doświadczeń zagranicznych wynika, że obecność rozwiązań ekonomii behawioralnej, w tym m.in. tak zwanego autozapisu, pozytywnie wpływa na partycypację w programach dodatkowego oszczędzania na cele emeryta – dodaje.

Uczestnik PPK jest przypisany do funduszu w zależności od swojego wieku. – Na przykład pracownik, który ukończy 60. rok życia w 2040 r., będzie w funduszu PPK 2040. W miarę zbliżania się uczestnika do 60. roku życia polityka inwestycyjna funduszu będzie dostosowywana w taki sposób, aby zapewniała właściwe bezpieczeństwo powierzonych środków – wyjaśnia Robert Zapotoczny. Każdy uczestnik PPK może też zdecydować, by jego wpłaty do PPK wpływały do jednego lub kilku innych funduszy zdefiniowanej daty innych niż właściwy dla jego wieku.

Jak informuje prezes PFR Portal PPK, mimo niesprzyjających okoliczności zauważalny jest przyrost liczby uczestników PPK średnio o 20 tys. osób miesięcznie. – Z możliwości oszczędzania w PPK skorzystało już 2,52 mln osób, które mają 2,86 mln aktywnych rachunków. Są to osoby, które przekonały się do tego programu m.in. z tego powodu, że wpłaty do PPK finansuje nie tylko sam uczestnik, ale także jego pracodawca. Uczestnik PPK może także liczyć na wpłatę powitalną i dopłaty roczne od państwa – mówi Robert Zapotoczny. Obecna wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty wynosi blisko 12 mld zł.

fot. pixabay.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka