• +48 502 21 31 22

Przedsiębiorcy mogą wykorzystywać przepisy, by nie płacić składek. Będą zmiany

Rząd chce zreformować sposób, w jaki działają urzędy pracy. Jednym z efektów zmian ma być oddzielenie statusu bezrobotnego i ubezpieczonego.

Przedsiębiorcy mogą wykorzystywać przepisy, by nie płacić składek. Będą zmiany

Od dłuższego czasu planowane jest oddzielenie bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego od statutu osób pozbawionych zatrudnienia. Taki ruch miał polegać na usunięciu z rejestru urzędów pracy osób, które wykorzystują go jedynie do otrzymywania darmowych świadczeń leczniczych i nie posiadają sprecyzowanego celu, jakim byłoby podjęcie stałej pracy. Zasady zmienić ma ustawa o aktywności zawodowej, której głównym celem jest reforma działalności urzędów pracy. W rządzie powstał jednak spór o efekty wprowadzenia przepisów. Zgodnie z planowanymi zmianami osoby niemające innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, np. bezrobotni, będą mogły skorzystać z niego po wniesieniu odpowiedniego wniosku do ZUS-u. Chodzi o ryzyko wzrostu szarej strefy. 

Na problem zwraca uwagę Ministerstwo Zdrowia, którego zdaniem przepisy w zaproponowanym kształcie oznaczają ryzyko "że część osób dotychczas płacących składki będzie starała się uciec od jej płacenia z dotychczasowych tytułów i przejść do grupy, która nie ma obowiązku ponoszenia kosztów składki, co m.in. zniechęca do podejmowania legalnej pracy lub działalności gospodarczej".

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapowiedziało już, że przepisy będą zmienione. Ubezpieczenie zdrowotne będzie przysługiwało przez okres sześciu miesięcy, potem konieczne będzie ponowne złożenie wniosku o objęcie ubezpieczeniem.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka