• +48 502 21 31 22

Przestrzegania przepisów i budowanie reputacji motywacjami do wprowadzenia strategii ESG

Coraz częściej pojawiają się organizacje, szczególnie wśród międzynarodowych korporacji, deklarujące osiągnięcie w dłuższej lub krótszej perspektywie neutralności klimatycznej.

Przestrzegania przepisów i budowanie reputacji motywacjami do wprowadzenia strategii ESG

3 na 10 organizacji w Polsce jest na etapie opracowywania strategii ESG. Te, które już ją wdrożyły, czyli 27% przedsiębiorstw, największy nacisk kładą na działania związane z obszarem ludzkim i społecznym – wskazało tak 35% z nich. Kolejne są prace na rzecz środowiska (28%) i ładu korporacyjnego (18%). Wdrożenie działań w obszarze ESG wymaga jednak także odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Organizacje w ciągu najbliższych 12 miesięcy przewidują zatrudnienie osób w obszarach takich jak wpływ na środowisko, lepsze zarządzanie organizacją czy wpływ społeczny.

– W ostatnim czasie zaszło wiele zmian społecznych, które znacząco wpłynęły na preferencje i oczekiwania kandydatów względem miejsca pracy. Pracownicy przywiązują jeszcze większą niż dotychczas wagę do szeroko rozumianego wellbeingu. Organizacje nie pozostają na to obojętne, co jest widoczne między innymi w dużej koncentracji tego typu działań w strategiach ESG - mówi Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower Polska, firmy, która opracowała raport „ESG w Polsce. Rynek pracy”.

Jak dodaje, potwierdzają to także dane raportu – według nich pracodawcy chcą położyć największy nacisk właśnie na aktywności społeczne. – Kolejnym obszarem docenianym przez kandydatów podczas rekrutacji jest strategia działań firm na rzecz środowiska. Wzrasta świadomość społeczna w tym zakresie, co naturalnie przekłada się na zainteresowanie firm odnawialnymi źródłami energii czy neutralnością klimatyczną. Dla wielu kandydatów istotnym jest to, jak potencjalny pracodawca buduje swoją strategię zrównoważonego rozwoju. Póki co nie wydaje się, by był to czynnik krytyczny w podejmowaniu decyzji o zmianie pracy, jednak w realiach niedoboru pracowników i konkurencji rynku o najlepsze talenty może stać się jednym z elementów, który przechyli szalę na korzyść danej organizacji. Tym bardziej cieszy rosnąca koncentracja firm na budowaniu i rozwoju strategii ESG oraz bardzo wysoka dynamika wprowadzanych zmian. Coraz częściej pojawiają się organizacje, szczególnie wśród międzynarodowych korporacji, deklarujące osiągnięcie w dłuższej lub krótszej perspektywie neutralności klimatycznej – mówi Kamil Sadowniczyk.

Główną motywacją do wprowadzenia strategii ESG i zrównoważonego rozwoju są dla organizacji chęć przestrzegania przepisów (43%), budowanie reputacji (42%), a także odpowiedź na oczekiwania inwestorów (35%) i redukcja kosztów (35%). Wdrażana strategia ESG różni się w zależności od wielkości organizacji. Najwięcej aktywności na rzecz środowiska podejmują mikrofirmy (31%) oraz średnie przedsiębiorstwa (32%). Działania związane z dbałością o aspekt społeczny są kluczowe dla średnich organizacji (38%). Z kolei obszar ładu korporacyjnego i regulacje z nim związane są najbardziej istotne dla dużych pracodawców (23%).

Ponadto kwestie związane ze środowiskiem są najbardziej istotne dla pracodawców produkcji podstawowej. Największy nacisk na działania na rzecz obszaru ludzkiego i społecznego zostanie położony w branży budowlanej, natomiast kwestie ładu korporacyjnego będzie najważniejszy dla firm z sektora IT.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka