• +48 502 21 31 22

Rośnie liczba umów o dzieło. Najwięcej wykonawców to mężczyźni w wieku 30–39 lat

Najwięcej osób wykonujących umowy o dzieło zostało wykazanych w sekcji "działalność profesjonalna, naukowa i techniczna" - 68 677, co stanowi 20%.

Rośnie liczba umów o dzieło. Najwięcej wykonawców to mężczyźni w wieku 30–39 lat

W pierwszych trzech kwartałach 2022 r. zgłoszono około 1,3 mln umów o dzieło – to o ok. 6,5% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Największa grupa wykonawców takich umów to mężczyźni w wieku 30–39 lat.

Przepisy Tarczy Antykryzysowej od 1 stycznia 2021 r. wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło. Zobowiązani przekazują informację na formularzu RUD. Wpisują do niego dane swoje oraz wykonawcy umowy, a także datę rozpoczęcia i zakończenia jej wykonywania i jej przedmiot. Na jednym formularzu zamawiający może wpisać maksymalnie 10 umów zawartych z tym samym wykonawcą. W pierwszych trzech kwartałach tego przekazano do ZUS 853,6 tys. formularzy RUD, na których zgłoszono 1,27 mln umów o dzieło.

– Dzięki rejestrowi wreszcie wiemy, ile w Polsce zawarto umów o dzieło, z kim oraz w jakich branżach. To nieocenione informacje dla państwa. Na pewno będą one pomocne do budowania polityki gospodarczej i tej związanej z rynkiem pracy. Jeszcze kilka miesięcy temu nie posiadaliśmy tej podstawowej wiedzy, co rodziło wiele problemów np. przy tworzeniu ustaw. Nikt nie był bowiem w stanie oszacować skutków finansowych po zmianach pewnych przepisów – podkreśliła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Na przestrzeni trzech pierwszych kwartałów największa liczba formularzy RUD została złożona we wrześniu 2022 r. – 102,7 tys. Zawierały one informacje o 140,8 tys. umów i zostały przekazane przez 18,9 tys. podmiotów. W sumie przez dziewięć miesięcy umowy takie zgłosiło 62,9 tys. podmiotów. Największą grupę stanowili płatnicy składek zarejestrowani w ZUS, którzy stanowili 97% podmiotów. Osób fizycznych, które zgłosiły do ZUS umowę o dzieło, a nie są płatnikami składek, było 1145.

Największa grupa wykonawców umów o dzieło to mężczyźni w wieku 30–39 lat, których było ich 68,8 tys. Stanowi to 25%. wszystkich zgłoszonych. Umowy o dzieło najczęściej zawierano na 8 dni.

Umowy o dzieło zawierano również z cudzoziemcami. Stanowili oni 5,48% wszystkich wykonawców. Najczęściej zawierano umowy z obywatelami: Ukrainy (41%), Białorusi (14,7%), Niemiec (4,3%), Wielkiej Brytanii (3,5%) i Rosji (3,3%), kolejni są mieszkańcy USA, Włoch, Francji, Pakistanu, Hiszpanii, Czech, Indii i Gruzji.

Najwięcej osób wykonujących umowy o dzieło zostało wykazanych w sekcji "działalność profesjonalna, naukowa i techniczna" - 68 677 (20,15%). Na dalszych miejscach jest "informacja i komunikacja” – 67 172 (19,71%), "działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją" – 46 990 (13,79%), "edukacja" – 42 351 (12,43%) i "pozostała działalność usługowa" – 34 961 (10,26%).

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka