• +48 502 21 31 22

Nowe zawody w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Nowe zawody to m.in. technik gospodarki odpadami, animator rynku książki czy technik aranżacji wnętrz.

Nowe zawody w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Wprowadzenie dziewięciu nowych zawodów do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego zakłada skierowany do konsultacji publicznych projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie szkolnictwa branżowego. O wprowadzenie nowych zawodów do Ministerstwa Edukacji i Nauki wystąpili: minister właściwy do spraw klimatu, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i minister właściwy do spraw gospodarki.

Minister właściwy do spraw klimatu wystąpił o zmianę nazwy "branża chemiczna" na "branża chemiczna i ochrony środowiska" i wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego trzech nowych zawodów przyporządkowanych do tej branży. Są to: operator maszyn i urządzeń gospodarki odpadami, technik gospodarki odpadami oraz pracownik pomocniczy operatora maszyn i urządzeń gospodarki odpadami. Kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń gospodarki odpadami będzie realizowane w branżowej szkole I stopnia i będzie on stanowił podbudowę do kształcenia w zawodzie technik gospodarki odpadami. Kształcenie w zawodzie technik gospodarki odpadami będzie realizowane w technikum i w branżowej szkole II stopnia. Natomiast kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy operatora maszyn i urządzeń gospodarki odpadami realizowane będzie w branżowej szkole I stopnia – w tym przypadku uczyć się będą mogły wyłącznie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wystąpił o zmianę nazwy "branża poligraficzna" na "branża poligraficzno-księgarska" i przeniesienie zawodu technik księgarstwa z "branży handlowej" do "branży poligraficzno-księgarskiej". Wystąpił też o wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego trzech nowych zawodów: w branży poligraficzno-księgarskiej zawodu animator rynku książki, a branży audiowizualnej zawodów administrator produkcji filmowej i telewizyjnej oraz technik animacji filmowej. Kształcenie w zawodach animator rynku książki i technik animacji filmowej będzie realizowane w dwuletniej szkole policealnej, natomiast w zawodzie administrator produkcji filmowej i telewizyjnej – w rocznej szkole policealnej.

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wystąpił o wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowego zawodu przyporządkowanego do branży budowlanej – technik aranżacji wnętrz. Kształcenie będzie realizowane w technikum.

Minister właściwy do spraw gospodarki wystąpił o wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego dwóch nowych zawodów przyporządkowanych do branży drzewno-meblarskiej: operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego oraz technik przemysłu drzewnego, a także wykreślenia zawodu mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej. Kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego będzie realizowane w branżowej szkole I stopnia; zawód ten będzie stanowił również podbudowę do kształcenia w zawodzie technik przemysłu drzewnego, z kolei kształcenie w zawodzie technik przemysłu drzewnego będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia.

Kształcenie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych we wszystkich wymienionych zawodach będzie mogło być prowadzone również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych. Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie 1 września 2023 r. 

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka