• +48 502 21 31 22

Szczepienie przeciwko Covid-19 cudzoziemców - obywateli Ukrainy

Minister Zdrowia zapewnia możliwość szczepienia cudzoziemców – obywateli Ukrainy, w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko Covid-19

Szczepienie przeciwko Covid-19 cudzoziemców - obywateli Ukrainy

Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu tożsamości. Takim dokumentem jest: paszport obywatela Ukrainy, paszport zagraniczny oraz tymczasowy dowód osobisty cudzoziemca - TZTC.

Lekarz ma prawo i musi wystawić skierowanie na szczepienie za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl. przy wystawianiu skierowania w rubryce „dane pacjenta” należy wybrać „inny kod” (zamiast „numer PESEL”) oraz wpisać numer dokumentu, którym cudzoziemiec jest uprawniony do szczepienia.

Istotne jest, aby na każdym etapie procesu szczepień cudzoziemiec posługiwał się tym samym dokumentem tożsamości, którym posługiwał się przy wystawianiu elektronicznego skierowania.

Zalecaną szczepionką jest szczepionka Vaccine Janssen J&J (jednorazowa) dla osób powyżej 18 roku życia. W zalecanych schematach szczepień można stosować inne leki dostępne w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko Covid-19.

W przypadku osób poniżej 18 roku życia kwalifikujących się do szczepienia (dzieci i młodzież) należy stosować szczepionki mRNA. W przypadku kontynuacji rozpoczętego programu szczepień informujemy, że musi on zostać przeprowadzony zgodnie z zasadami, o których Ministerstwo Zdrowia informuje punkty szczepień, a które aktualnie obowiązują w ramach Krajowego Programu Szczepień.

Kwestionariusz badania wstępnego przed szczepieniem w kierunku COVID-19, wypełniany przez osobę poddaną szczepieniu, jest dostępny w języku ukraińskim i będzie przekazywany w punktach szczepień. Ponadto będzie dostępny na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/aktualnosci.

Kwestionariusz w języku ukraińskim jest dostępny zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.

Obecnie wszystkie szczepionki przeciwko Covid-19 stosowane w Narodowym Programie Szczepień przeciwko Covid-19 mają porównywalny profil bezpieczeństwa, są bezpieczne, skuteczne i wysokiej jakości.

Podobe artykuły

Wyszukiwarka