• +48 502 21 31 22

Konsultacyjna Rada Gospodarcza obradowała w Raciborzu

Projekt: Finanse Finanse Finanse Finanse

21 marca odbyło się kolejne posiedzenie raciborskiej Rady Konsultacyjnej, reprezentującej lokalne środowiska gospodarcze.

Artykuł opracowany przez:

PLUSY dla BIZNESU

Platforma Gospodarcza PLUSYdlaBIZNESU - serwis dedykowany dla przedsię...

Firma działa w branżach:
Redakcje, wydawcy, gazety, media
Stowarzyszenia, kluby i związki

Konsultacyjna Rada Gospodarcza w Raciborzu sprawuje funkcje opiniodawczo–doradcze w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym miasta, reprezentuje lokalne środowiska gospodarcze oraz wspiera działania Prezydenta Miasta Racibórz swą wiedzą, doświadczeniem oraz znajomością problemów gospodarki miasta. Rada uprawniona jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw projektów i rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki miasta. Członkowie rady mogą uczestniczyć w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta Racibórz mających wpływ na jego gospodarkę.

21 marca w Urzędzie Miasta Racibórz odbyło się drugie posiedzenie gremium tej kadencji, a zarazem pierwsze, które poprowadził nowy przewodniczący Rady - Romuald Kalyciok – Prezes firmy "Sunex" S.A. W spotkaniu wzięli udział również przedsiębiorcy: Konrad Migocki, Janusz Szlapański, Roman Majnusz oraz Ireneusz Burek.

Podczas marcowego posiedzenia, prezydent miasta Mirosław Lenk przedstawił radzie sprawozdanie z aktualnie realizowanych i planowanych w najbliższym czasie do realizacji działań i projektów gospodarczych. Poruszono m.in. temat budowy drogi Racibórz-Pszczyna, przebudowy DW 935, problematycznego budynku dworca PKP, zrealizowanej z sukcesem budowy kompostowni czy budowy mieszkań komunalnych w Raciborzu. Rozmawiano na temat Inkubatora Przedsiębiorczości i możliwościach, jakie daje młodym przedsiębiorcom również w innych powiatach (CRIS z Rybnika prowadzi Inkubator Przedsiębiorczości nie tylko w Raciborzu, ale również w Wodzisławiu Śląskim).

O aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy opowiedziała Urszula Lebek, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP. Obecnie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu zarejestrowanych jest 2076 bezrobotnych a stopa bezrobocia wynosi 5,5%. Pani Kierownik przedstawiła także Radzie narzędzia i instrumenty wspierające przedsiębiorców oferowane przez PUP, co jednocześnie dało początek ożywionej dyskusji na temat problemów z zaspokojeniem potrzeb kadrowych pracodawców.

Podczas marcowego posiedzenia, Romuald Kalyciok zaprezentował Radzie koncepcję stworzenia internetowej platformy wymiany informacji dla młodzieży na temat oferty raciborskich szkół ponadgimnazjalnych, doradztwa zawodowego, ścieżek kariery oraz szkoleń i praktyk oferowanych przez raciborskich przedsiębiorców.

Spotkanie Konsultacyjnej Rady Gospodarczej było też okazją do omówienia zmiany modelu pracy Rady (o co wnioskowała część jej członków). Według nowej koncepcji, posiedzenia tego gremium miałyby odbywać się nie tylko – jak było to do tej pory -  w Urzędzie Miasta, ale także w zakładach pracy, czy na terenie PWSZ z udziałem studentów. Każde posiedzenie Rady poświęcone byłoby zaś konkretnemu zagadnieniu lub problemowi wymagającemu rozwiązania.

Fot. UM Racibórz

Podobe artykuły

Wyszukiwarka