• +48 502 21 31 22

ZSO nr 1 w Raciborzu ma odnowioną aulę

Wprowadzone modyfikacje jak renowacja stolarki czy wymiana oświetlenia pozwoliły obiektowi dać drugie życie.

ZSO nr 1 w Raciborzu ma odnowioną aulę

26 września odbyło się uroczyste otwarcie auli szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Raciborzu przy ul. Jana Kasprowicza po remoncie. Symbolicznego otwarcia dokonali starosta raciborski Grzegorz Swoboda, dyrektor placówki ZSO nr 1 w Raciborzu Marzena Kacprowicz wraz z zaproszonymi parlamentarzystami. To kolejna inwestycja w powiecie raciborskim obecnego zarządu. W uroczystościach wzięli udział również wicestarosta Marek Kurpis koordynujący działalność powiatowych szkół, wiceminister Michał Woś, posłanka Gabriela Lenartowicz oraz poseł Adam Gawęda.

Jak podkreśla placówka, to wyjątkowe wydarzenie było zwieńczeniem wielomiesięcznych starań dyrektor Marzeny Kacprowicz, która traktując zabiegi renowacyjne jako sprawę niezwykle ważną i pilną, pozyskała – dzięki finansowej mobilizacji Michała Wosia i Grzegorza Swobody – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Powiatu Raciborskiego oraz Lasów Państwowych. Łączna kwota dofinansowania wyniosła około 800 tys. zł, w tym ponad 24 tys. zł zapewnił Powiat Raciborski.

Dyrektor Marzena Kacprowicz dużą rolę w przywróceniu dawnego blasku auli przypisała wymienionym prominentom, których działania pozwoliły sfinansować prace remontowo-konserwatorskie. Podkreśliła, że bez wsparcia Michała Wosia i Grzegorza Swobody, w chwilach zmagań z codziennymi trudnościami, nie udałoby się w tak krótkim i trudnym czasie uczynić tak wiele, by nadać temu przedsięwzięciu realny kształt. Zaznaczyła, że szansa na realizację tego największego i najbardziej wyczekiwanego, inwestycyjnego marzenia pojawiła się, gdy zamysł i determinacja, zrozumienie i troska o dobro publiczne znalazły wspólne ujście.

Dyrektor w swoim wystąpieniu złożyła podziękowania wykonawcom Pawłowi Dudzie i Kamilowi Dudzie, którzy uczynili wszystko, by wnętrze nie utraciło niczego ze swojej estetyki. Słowa wdzięczności skierowała również do pań Magdaleny Sczyrby i Marii Olejarnik za architektoniczną i konserwatorską empatię. Za dochowanie wierności pierwotnemu projektowi, znalezienie kompromisu między wartościami zabytkowymi – niemierzalnymi, stanowiącymi dziedzictwo ZSO nr 1 – a wartościami utylitarnymi – konkretnymi, spełniającymi jego potrzeby.

W swojej narracji dyrektor podkreśliła, że wprowadzone modyfikacje (m.in. renowacja stolarki, wymiana oświetlenia, sprzętu elektrycznego, multimedialnego i nagłośnieniowego) pozwoliły obiektowi dać drugie, olśniewające życie; na nowo stać się prawdziwą sceną najważniejszych uroczystości w życiu szkoły i nie tylko, dostosowaną organizacyjnie do wydarzeń kulturalnych i widowiskowych, konferencyjnych i wystawienniczych, edukacyjnych i społecznych. Nadmieniła, że wszyscy jesteśmy nie tylko depozytariuszami historii auli, ale również współtwórcami nowych jej znaczeń.

Do wypowiedzi dyrektor nawiązali w swoich przemówieniach zaproszeni goście, gratulując realizacji przedsięwzięcia. Szczególną rolę przypisali działaniom Marzeny Kacprowicz, która uczyniła wiele, aby usłyszeć „tak” na każdym etapie realizacji projektu.

Uroczystość uzupełniły znane kompozycje w wykonaniu Wiktorii Szebel i Sandry Czuraj, uczennic klasy trzeciej i czwartej, które z umiejętnością delikatnego poruszania emocjami, zapisanymi między dźwiękami, wprowadziły gości w wyjątkowy nastrój. Akompaniamentu wokalnego użyczyła Natalia Ignacy, w aranżacji instrumentalnej młodzieży ZSO nr 1. Zwieńczeniem uroczystości było zwiedzanie oddanej do użytku profesjonalnej pracowni graficznej wyposażonej w konieczny zestaw komputerowy umożliwiający młodzieży Liceum Sztuk Plastycznych tworzenie koncepcji i ich realizację.

fot. Starostwo Powiatowe, Agnieszka Orlik, Gabriela Habrom-Rokosz
oprac. /kp/

Galeria zdjęć

570_aula_zso_nr_1_raciborz_(1).jpg
152_aula_zso_nr_1_raciborz_(2).jpg
291_aula_zso_nr_1_raciborz_(3).jpg
752_aula_zso_nr_1_raciborz_(4).jpg
691_aula_zso_nr_1_raciborz_(5).jpg
893_aula_zso_nr_1_raciborz_(6).jpg
320_aula_zso_nr_1_raciborz_(7).jpg
53_zso_raciborz_(1).jpg
36_zso_raciborz_(2).jpg
698_zso_raciborz_(3).jpg
236_zso_raciborz_(4).jpg
495_zso_raciborz_(5).jpg
612_zso_raciborz_(6).jpg
390_zso_raciborz_(7).jpg
334_zso_raciborz_(8).jpg
881_zso_raciborz_(9).jpg
10_zso_raciborz_(10).jpg
265_zso_raciborz_(11).jpg
83_zso_raciborz_(12).JPG
873_zso_raciborz_(13).jpg
892_zso_raciborz_(14).jpg
754_zso_raciborz_(15).jpg
611_zso_raciborz_(16).jpg
696_zso_raciborz_(17).jpg
274_zso_raciborz_(18).jpg
612_zso_raciborz_(20).jpg
514_zso_raciborz_(19).jpg
981_zso_raciborz_(21).jpg
47_zso_raciborz_(22).jpg
259_zso_raciborz_(23).JPG
430_zso_raciborz_(24).JPG
667_zso_raciborz_(25).jpg
810_zso_raciborz_(26).jpg
55_zso_raciborz_(27).jpg
127_zso_raciborz_(28).jpg
421_zso_raciborz_(29).jpg
779_zso_raciborz_(30).jpg
314_zso_raciborz_(31).jpg
138_zso_raciborz_(32).jpg
774_zso_raciborz_(33).jpg
420_zso_raciborz_(34).jpg
293_zso_raciborz_(35).jpg
261_zso_raciborz_(36).JPG
105_zso_raciborz_(37).jpg
758_zso_raciborz_(38).jpg
789_zso_raciborz_(39).jpg
234_zso_raciborz_(40).jpg
930_zso_raciborz_(41).jpg
818_zso_raciborz_(42).jpg
300_zso_raciborz_(43).jpg
484_zso_raciborz_(44).jpg
509_zso_raciborz_(45).jpg
412_zso_raciborz_(46).jpg
712_zso_raciborz_(47).jpg
200_zso_raciborz_(48).jpg
516_zso_raciborz_(49).jpg
596_zso_raciborz_(50).jpg
907_zso_raciborz_(51).jpg
275_zso_raciborz_(52).jpg
135_zso_raciborz_(53).jpg

Podobe artykuły

Wyszukiwarka