• +48 502 21 31 22

Większość uchodźców z Ukrainy pracuje poniżej swoich kwalifikacji

Od wybuchu wojny pracę w Polsce znalazło ponad 430 tys. Ukraińców, czyli około 2/3 uchodźców w wieku produkcyjnym.

Większość uchodźców z Ukrainy pracuje poniżej swoich kwalifikacji

Zdecydowana większość obywateli Ukrainy znalazła w Polsce zatrudnienie poniżej swojego poziomu wykształcenia – wynika z badania Platformy Migracyjnej EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego na temat aktywizacji zawodowej uchodźców.

W raporcie "Uchodźcy z Ukrainy – aktywizacja zawodowa w Polsce i Niemczech" wskazano, że od wybuchu wojny pracę w Polsce znalazło ponad 430 tys. osób, czyli około 2/3 uchodźców w wieku produkcyjnym. Średnia wieku pracujących Ukraińców wynosi w Polsce i w Niemczech kolejno 39 i 37 lat. To zdaniem autorów badania świadczy o dużym udziale osób ukształtowanych zawodowo, często posiadających wyższe wykształcenie, a także unikalne doświadczenie oraz kwalifikacje. – To np. nauczyciele, pracownicy sektora edukacji, pracownicy IT, pracownicy biurowi, menadżerowie i kierownicy. Jeśli mówimy o tym, gdzie te osoby znalazły zatrudnienie w Polsce, to ponad 90% pracuje poniżej swojego poziomu wykształcenia. Jest bardzo mało osób, która transgranicznie zachowała tę samą pozycję zawodową" – wskazała Michalina Sielewicz, dyrektorka Rozwoju Międzynarodowego EWL Group.

– Wydaje się, że te statystyki będą się z roku na rok zmieniały. Jest to naturalny element migracji zarobkowej. Osoby, które przyjeżdżają do kraju, najpierw szukają pracy na start. Zakładamy, że im dłuższa integracja na rynku pracy, tym większa będzie chęć starania się o wyższe stanowiska – podkreśliła ekspertka.

Z badania wynika również, że ponad połowa uchodźców w Polsce i Niemczech nie zna języka danego kraju lub zna go słabo. Dobrą lub bardzo dobrą znajomość potwierdza jedynie 13% pracujących uchodźców w Polsce i 18% w Niemczech. Badanie pokazało też, że 68% uchodźców w polskich zakładach pracy ma możliwość komunikowania się w języku ukraińskim. W Niemczech odsetek ten jest czterokrotnie niższy.

Około 1/5 ankietowanych w obu krajach przyznaje, że podwyższa kwalifikacje zawodowe poprzez kursy i szkolenia. Prawie 40% badanych w Polsce i Niemczech deklaruje chęć podwyższenia poziomu swoich umiejętności w przyszłości, a ponad 80% pracujących w Polsce uchodźców już uczy się języka polskiego lub planuje naukę. W przypadku języka niemieckiego wśród uchodźców zatrudnionych w Niemczech odsetek ten wynosi nieco ponad 60%.

fot. pexels.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka