• +48 502 21 31 22

Ubywa wolnych miejsc pracy w Polsce

Najwyższy poziom wskaźnika wolnych miejsc pracy na koniec czerwca odnotowano w sekcji "informacja i komunikacja" – 3,85%.

Ubywa wolnych miejsc pracy w Polsce

Liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 149,3 tys. na koniec II kwartału 2022 r. i była niższa o 5,9% niż kwartał wcześniej. Rok do roku liczba ta była większa o 4,5%. Większość wakatów jest w mikrofirmach.

W skali roku zmniejszyła się liczba nowo utworzonych miejsc pracy – o 6,8%, a zwiększyła się liczba zlikwidowanych miejsc pracy – o 12,6%. Na jedno zlikwidowane miejsce pracy przypadało 2,1 nowo utworzone miejsce. Wskaźnik wolnych miejsc pracy, który określa udział wolnych miejsc pracy w sumie zagospodarowanych i niezagospodarowanych miejsc pracy w danym okresie, wyniósł 1,18%. Był on w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. wyższy o 0,02 pkt proc., ale niższy o 0,07 pkt proc. niż w I kwartale bieżącego roku.

W porównaniu z końcem II kwartału 2021 r. największy wzrost liczby wolnych miejsc pracy wystąpił w sekcji "górnictwo i wydobywanie" – o 69,4% (wolne miejsca pracy stanowiły 0,2% liczby ogółem). W sekcjach "zakwaterowanie i gastronomia" oraz "opieka zdrowotna i pomoc społeczna" liczba wolnych miejsc pracy zmniejszyła się nieco o ponad 10% (odpowiednio 3, % i 4,6% ogólnej liczby). Najwyższy poziom wskaźnika wolnych miejsc pracy na koniec czerwca odnotowano w sekcji "informacja i komunikacja" – 3,85%.

54,5% Większość nieobsadzonych miejsc pracy znajdowała się w podmiotach skupiających 50 i więcej osób pracujących. Spośród ogólnej liczby wolnych miejsc pracy 85,3% znajdowało się w podmiotach należących do sektora prywatnego.

W II kwartale 2022 r. wolnymi miejscami pracy dysponowało 6,2% spośród 652 tys. podmiotów gospodarki narodowej. To nieznacznie więcej niż rok temu – 6,1%, a w porównaniu z poprzednim kwartałem wskaźnik ten zmalał z 6,7%. Wśród podmiotów dysponujących wolnymi miejscami pracy 87,3% stanowiły podmioty należące do sektora prywatnego. 56,8% podmiotów dysponujących wolnymi miejscami pracy liczyła do 9 pracowników.

Najnowsze dane za sierpień wskazują, że w Polsce stopa bezrobocia pozostała na rekordowo niskim poziomie 4,9% według polskiej metodologii i 2,6% według unijnej. Informacje o zmniejszeniu liczby wakatów i obniżeniu wskaźnika wolnych miejsc pracy może jednak sugerować, że rynek nieco się schłodził.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka