• +48 502 21 31 22

Większość Polaków nie zamierza się dokształcać

Jedynie co dziesiąty ankietowany odpowiedział, że to wzrost cen powoduje, iż w tym momencie nie ma na ten cel środków na zdobywanie nowych kompetencji zawodowych.

Większość Polaków nie zamierza się dokształcać

Prawie 3/4 Polaków nie planuje w najbliższych miesiącach dokształcać się i zdobywać nowych kompetencji zawodowych. Wzrost cen jest jednak jedynie częściowo winny, ponieważ połowa badanych stwierdziła, że w ogóle nie miała tego w planach.

Badanie przeprowadzone na zlecenie Santander Consumer Banku na rzecz raportu „Polaków Portfel Własny: edukacja pod znakiem inflacji” wykazało, że 72% Polaków nie zamierza w najbliższym czasie się dokształcać ani zdobywać nowych kompetencji zawodowych. Nie wykazano korelacji ze względu na płeć, natomiast można zauważyć, że im wyższy wiek respondenta, tym spada chęć do nabywania nowych umiejętności. Wśród osób, które nie chcą w najbliższym czasie uczyć się nowych rzeczy, jest 56% 30-latków, 61% ankietowanych w wieku 40-49 lat i 73% 50-latków.

W grupie, która w najbliższych miesiącach planuje się dokształcać, czyli 26% wśród ogółu pytanych, dominują najmłodsi przed 30 rokiem życia (41%). Częściej są to też osoby z ukończonymi studiami (41% w porównaniu do 23% respondentów z wykształceniem średnim i 15% z podstawowym lub zawodowym).

Chęć do dokształcania się niekoniecznie zależy od stanu portfela. Brak planów związanych z samorozwojem w najbliższych miesiącach dotyczy również 56% zarabiających od 7 tys. zł netto w górę. Wśród planujących zdobywanie nowych kompetencji niewiele jest też jednak tych z najmniejszymi dochodami – z takim zamiarem nosi się jedynie 10% zarabiających do 1999 zł netto i 15% z dochodem od 2 tys. do 2 999 zł na rękę.

Inflacja jest jedynie częściowo winna, ponieważ połowa badanych stwierdziła, że w ogóle nie miała tego w planach. Jedynie co dziesiąty ankietowany odpowiedział, że wzrost cen powoduje, iż w tym momencie nie ma na ten cel środków. Z kolei blisko 15% respondentów wskazuje, że właśnie inflacja jest powodem, dla którego zamierzają zdobyć nowe umiejętności i uzyskać awans lub znaleźć lepiej płatną pracę. Jednocześnie nieomal 12% ankietowanych twierdzi, że już wcześniej odłożyła pieniądze na kursy, szkolenia i inne formy nauki.

27% osób z grupy planującej zdobywanie nowych kompetencji zawodowych chce w tym celu skorzystać z wsparcia pracodawcy. Ponadto badani wskazywali, że sięgną również w tym celu po własne oszczędności (24%). Większość z tej grupy respondentów opłaci takie plany z bieżących przychodów (52%).

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka