• +48 502 21 31 22

Wokół rybnickiego Juliusza pojawi się więcej zieleni i nowe alejki

Pierwsze efekty prac będą widoczne już we wrześniu – na 10 września zaplanowane jest otwarcie dla zwiedzających pawilonu Rafał prezentującego historię medycyny i farmacji.

Wokół rybnickiego Juliusza pojawi się więcej zieleni i nowe alejki

Po informacji o udostępnieniu mieszkańcom zdesakralizowanej kaplicy wchodzącej w skład kompleksu byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera pojawiła się kolejna pozytywna wiadomość związana z tym miejscem. Więcej zieleni, nowe alejki, podświetlenie zabytkowych budynków – już wkrótce teren w tzw. Strefie Juliusza zupełnie zmieni oblicze tej części śródmieścia.

Wokół zabudowań Juliusza trwają intensywne prace związane z zagospodarowaniem terenu. – W obszarze pomiędzy ul. Klasztorną, Miejską i parkiem Bukówka zmieni się układ komunikacyjny, zarówno pieszy, jak i samochodowy. Powstaną nowe alejki o nawierzchni z kostki klinkierowej nawiązującej do elewacji zabytkowych budynków, dosadzone zostaną nowe gatunki drzew i zieleni niskiej. Pojawią się elementy małej architektury oraz nowe oświetlenie ledowe – od strony dziedzińca będą to stylizowane lampy, a od ul. Klasztornej zewnętrzne iluminacje pawilonów Rafał i Juliusz – zapowiada Jacek Hawel, dyrektor Centrum Inwestycji UM.

W tej chwili od strony ul. Miejskiej trwa częściowy demontaż ceglanego ogrodzenia – zostanie ono odtworzone i uzupełnione o stylowe, kute przęsła. Podobnie wyglądał będzie płot od strony Klasztornej. W ramach trwających prac zamontowany zostanie również system automatycznego podlewania zieleni.

Pierwsze efekty prac będą widoczne już we wrześniu – na 10 września zaplanowane jest otwarcie dla zwiedzających pawilonu Rafał prezentującego historię medycyny i farmacji. Do tego czasu zakończona będzie część pieszo-jezdna wokół budynku.

Jeśli chodzi o termin zakończenia całości prac związanych z zagospodarowaniem terenu kwartału Juliusz, sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. – Teoretycznie prace mogłyby się zakończyć do końca roku, jednak istnieje bardzo realna możliwość wydłużenia tego terminu. Roboty są bowiem uzależnione od postępów prac przy prowadzonej równolegle inwestycji, czyli remoncie największego budynku kompleksu, pawilonu Juliusz. Oba zadania realizowane są przez dwóch różnych wykonawców na jednym placu budowy, a część robót końcowych wokół budynku może być wykonana dopiero po zakończeniu robót w samym budynku. Stąd prace mogą przeciągnąć się nawet do połowy przyszłego roku – tłumaczy Jacek Hawel.

Prace przy zagospodarowaniu terenu wykonuje wybrana w przetargu rybnicka firma Inżbud TT Sp. z o.o. za kwotę 4 019 848,20 zł. Trwająca równolegle z zagospodarowaniem terenu modernizacja największego budynku poszpitalnego kompleksu, czyli pawilonu Juliusz, obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, elewacyjne wraz z montażem stolarki okiennej oraz drzwi tymczasowych zewnętrznych i wykonanie przyłącza wodno–kanalizacyjnego. Prace wykonuje firma Grani-Tec Sp. z o.o. z Rybnika, za kwotę nieco ponad 7,4 mln zł.

fot. M. Koczy, L. Tyl/UM Rybnik, Izba Rzemieślnicza
oprac. /kp/

Galeria zdjęć

296_szpital_juliusz_rybnik_(1).jpg
398_szpital_juliusz_rybnik_(2).jpg
619_szpital_juliusz_rybnik_(3).jpg
957_szpital_juliusz_rybnik_(4).jpg
579_szpital_juliusz_rybnik_(5).jpg
67_szpital_juliusz_rybnik_(6).jpg
271_szpital_juliusz_rybnik_(7).jpg
311_szpital_juliusz_rybnik_(8).jpg

Podobe artykuły

Wyszukiwarka