• +48 502 21 31 22

Wzrost kosztów i niepewność największymi problemami firm

Odsetek przedsiębiorstw odczuwających presję płacową jest obecnie na najwyższym historycznie poziomie i wynosi 80,2%.

Wzrost kosztów i niepewność największymi problemami firm

Presja płacowa nie jest obecnie największą bolączką firm w okresie wysokiej inflacji. Uplasowała się na siódmym miejscu wśród dziesięciu wymienionych potencjalnych skutków dynamicznie rosnących cen według Szybkiego Monitoringu NBP "Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw".

Ankietowane przedsiębiorstwa oceniły, że silniejszy wpływ na ich funkcjonowanie mają takie zjawiska jak: wzrost kosztów zaopatrzenia, ogólna niepewność i trudności w planowaniu działalności bieżącej i inwestycyjnej, nieprzewidywalność cen, niedobory surowców i materiałów. Niespełna 22% firm wskazało, że naciski na wzrost wynagrodzeń w pierwszym półroczu tego roku miały silny wpływ na ich sytuację, 33% uznało, że wpływ ten był umiarkowany, 27% zaklasyfikowało go jako niewielki, a 18% jako pomijalny.

Przyznano jednocześnie, że presja płacowa nasiliła się względem poprzedniego kwartału, choć skala jej wzrostu jest wyraźnie mniejsza niż w drugiej połowie 2021 r. Po niewielkim spadku w pierwszym kwartale 2022 r. udział firm informujących o wzmożeniu nacisków na wzrost płac ponownie zaczął rosnąć (wzrost o 4 pp. kw/kw), ale nie tak dynamicznie, jak w ostatnim kwartale ubiegłego roku (wzrost o 10 pp. kw/kw).

Jak wskazano, odsetek przedsiębiorstw odczuwających presję płacową jest jednak obecnie na najwyższym historycznie poziomie i wynosi 80,2%, z czego około połowa deklaruje, że presja nasiliła się względem poprzedniego kwartału, a druga połowa informuje, że presja jest, ale nie nasiliła się.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka