• +48 502 21 31 22

Bezrobocie w Polsce najniższe od 32 lat

Stopa bezrobocia jest jednym z wielu wskaźników kondycji rynku pracy. Kończą się m.in. możliwości dalszego zwiększania zatrudnienia.

Bezrobocie w Polsce najniższe od 32 lat

Na koniec czerwca stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w Polsce 4,9%. To o 0,2 pkt. proc. mniej niż w maju i 1,1 pkt. proc. mniej niż rok temu. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w urzędach pracy zarejestrowanych było 818 tys. bezrobotnych. To o 32 tys. mniej niż w maju i o 175 tys. mniej niż w czerwcu 2021 roku.

Poziom bezrobocia w województwach kształtował się w granicach od 2,7% w wielkopolskim do 7,6% w warmińsko-mazurskim. W woj. śląskim wynosiło 3,8%, w opolskim 5,6. Największy spadek odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim (o 1,7 pkt. proc.) i lubuskim (o 1,6 pkt. proc.).

Tak niskie bezrobocie ostatni raz zanotowano 32 lata temu – w sierpniu 1990 r. wynosiło 4,5%. – Bezrobocie jest na sporo niższym poziomie niż przed początkiem epidemii koronawirusa, która zachwiała sytuacją na rynku pracy. Zdecydowane kroki polskiego rządu – sprawnie uruchomione instrumenty Tarczy Antykryzysowej i w efekcie wielomiliardowe wsparcie dla przedsiębiorców ochroniły miejsca pracy – ocenia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. – W rejestrach urzędów pracy mamy ponad 100 tys. mniej bezrobotnych niż w lutym 2020 r., czyli przed pandemią. To spadek o blisko 11 proc. Stopa bezrobocia w tym okresie spadła o 0,6 punktu procentowego. Uchroniliśmy Polskę przed powrotem do największej traumy czasów transformacji, przed gigantycznym bezrobociem – dodaje minister.

Jak przewiduje Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan, do końca roku zapewne stopa bezrobocia będzie spadać od 0,1 do 0,2 pkt proc. Jak przypomina, stopa bezrobocia jest jednym z wielu wskaźników kondycji rynku pracy. – Inne sugerują, że dochodzimy do pewnych granic, które ciężko będzie przekroczyć. Kończą się możliwości dalszego zwiększania zatrudnienia, szczególnie w regionach silnie zurbanizowanych. Coraz mniej pojawia się ofert pracy, jednocześnie badania ankietowe przedsiębiorców sugerują, że ci coraz rzadziej myślą o dodatkowym zatrudnieniu, czując na barkach ciężar nadchodzących miesięcy – wskazuje ekspert.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka