• +48 502 21 31 22

Prawie połowa młodych pracowników chce poprosić o podwyżkę

Dla młodych osób ma znaczenie nie tylko to, dla kogo pracują, ale także ile pracują. 1/3 polskich studentów nie poświęciłaby prywatnego czasu i zainteresowań dla obowiązków służbowych.

Prawie połowa młodych pracowników chce poprosić o podwyżkę

Na świecie średnio 35% ankietowanych pracowników planuje poprosić o podwyżkę w ciągu najbliższego roku, a co piąty planuje zmienić pracodawcę. Z kolei w Polsce o podwyżkę będzie się ubiegać 38% pytanych pracowników, z czego będzie to niemal połowa przebadanych przedstawicieli pokolenia Z (18-25 lat) i millenialsów (26-41 lat). Co szósty ankietowany prawdopodobnie poszuka nowego miejsca pracy, z czego zrobi to tylko 1 na 10 boomersów (58-76 lat).

Pracownicy podczas badania "Global Workforce Hopes & Fears Survey 2022" przeprowadzanego przez PwC zostali również poproszeni o wskazanie, na ile poszczególne czynniki są dla nich ważne w miejscu pracy. Otrzymywanie wynagrodzenia odzwierciedlającego pracę jest dla respondentów najważniejsze. Dla pokolenia Z istotna jest także możliwość swobodnej ekspresji. Millennialsi bardziej niż inni cenią sobie możliwość decydowania, skąd będą pracować – nie tylko z biura lub z domu, ale i innych lokalizacji. Pokolenie boomersów w największym stopniu stawia na uznanie ich umiejętności i doświadczenia. Dla nich najbardziej liczy się branie przez przełożonych ich zdania podczas podejmowania decyzji, jak również sposobność do wykraczania poza oczekiwania związane ze stanowiskiem. Pokolenie X (42-57 lat) jest najbardziej zróżnicowane ze wszystkich, przez co żadna z badanych kategorii nie skupia ich odpowiedzi w istotnym stopniu.

Pomimo niepewnej sytuacji na rynku pracy wzrosły oczekiwania finansowe młodych osób. W porównaniu z wynikami sprzed roku mediana oczekiwań wzrosła o 500 zł i obecnie wynosi 4,5 tys. zł netto. Ponadto z badania Randstad wynika, że prawie dwoje na czterech przedstawicieli pokolenia Y i Z wolałoby być bezrobotnymi, niż utknąć w pracy, której nie lubią. Ponad połowa millenialsów i przedstawicieli pokolenia Z odeszłaby z pracy, gdyby kolidowała ona z ich życiem osobistym. Woleliby też, żeby ich firmie przyświecała misja, która jest zgodna z ich światopoglądem.

Dla młodych osób ma znaczenie nie tylko to, dla kogo pracują, ale także ile pracują. Odejście od kultury pracoholizmu potwierdzają wyniki raportu Deloitte. Okazuje się, że 1/3 polskich studentów nie poświęciłaby prywatnego czasu i zainteresowań dla obowiązków służbowych. Młodzi mają także jasno sprecyzowane wymagania co do środowiska, z jakim chcą się związać zawodowo. Liczy się dla nich przyjazna atmosfera, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz poczucie sensu pracy.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka